Проектът на AES за съхранение на енергия помага за предоставянето на сигурни и надеждни доставки на електричество в Зееланд, Нидерландия

17.12.2020

Съхранението на електроенергия чрез батерии е важен фактор, даващ възможност за преход към чиста енергия. Това става все по-ясно, когато по цял свят се разширява прилагането на възобновяеми технологии. Възобновяемата енергия е бъдещето, но тя е непостоянна и с прекъсвания – има случаи, когато производството на слънчева енергия е повлияно от облаци или соларните панели са покрити със сняг, а производството на енергия от вятър е повлияно от неговата непостоянност. Тази променливост е част от причините Европейската комисия да признае важността на съхранението на електроенергия за подпомагане на прехода към въглеродно-неутрална икономика чрез балансиране на енергийните мрежи и предоставяне на мощности в контекста на променливите ВЕИ.

Напоследък Европейският съюз разработи няколко инициативи за разширяване на съхранението на енергия като EU Battery Alliance. В тази връзка ЕК внесе на 10 декември ново законодателно предложение с цел да осъвремени политиката за батериите с оглед тяхната съществена роля в постигането на нулеви емисии в Европейския съюз до 2050 г. и също така, за да гарантира бъдещата конкурентноспобност на Европа в контекста на Зеленото възстановяване и глобалния пазар за батерии. Предложението също така цели да гарантира устойчивостта и безопасността на батериите през целия им жизнен цикъл.

Ключово предимство на технологиите за съхранение е тяхната способност да складират енергия за употреба на по-късен етап, да увеличават стабилността и надеждността на мрежата и да подобряват цялостното внедряване на възобновяемите източници в енергийните мрежи, спомагайки да се управлява променливостта на ВЕИ производството. По същество, съхранението на енергия увеличава енергийната сигурност.

Поради тези причини AES използва и продължава да разработва модерни, амбициозни проекти за съхранение на енергия на много места по света. Един такъв пример е проектът AES Energy Storage Zeeland, който осигурява 10 МВтч капацитет за съхранение в югозападния регион на Нидерландия Зееланд. Този проект е един от първите, построени в Нидерландия, след публикуваната от правителството Пътна карта на Нидерландия за съхранение на енергия.

AES Zeeland се състои от 123 модула за съхранение на енергия (възли), включващи литиево-йонни технологии. С нейната Система за енергийна конверсия съоръжението превръща складираната в батерийните модули електрическа енергия в електричество за комуналната мрежа, а електричеството от мрежата – в съхранена енергия. По-конкретно, системата складира възобновяема енергия от близките соларни и вятърни паркове, когато има излишък на енергийни доставки,и след това я доставя на регионалната електрическа мрежа, когато тези източници на ВЕИ липсват. По този начин AES Zeeland подпомага плавното и променливо производство на възобновяема енергия да отговаря на търсенето на електричество. С други думи, обектът стабилизира честотата на енергийната система и добавя мощност към мрежата.

Обектът в Зееланд също така включва съвременната технология Advancion™. Advancion™ е разработена чрез използването на 30-годишния промишлен опит на AES и предоставя интелигентни и рентабилни алтернативи на традиционните помпено-акумулиращи водноелектрически проекти. Тя е изключително гъвкава и може да бъде прилагана в електрически мрежи, конкретни централи за производство на енергия и дори в изолирани енергийни системи.

Нещо повече, интересен и нов аспект на проекта в Зееланд е, че той се управлява дистанционно от контролния център на ТЕЦ AES Гълъбово. Иван Спиридонов, който е Ръководител на електротехническия екип в ТЕЦ AES Гълъбово, обяснява как обектът в Зееланд бива опериран дистанционно от оперативния състав на AES България чрез софтуерната система Интерфейс „човек – машина“ 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Екипът непрекъснато наблюдава статуса и работата на обекта и едновременно с това нагласява конкретни настройки и отстранява неизправности при нужда. Нещо повече, двама души от търговския екип на AES България, Диян Пандеров и Тодор Аршинков, са отговорни за ежедневното и седмичното търгуване от AES Zeeland, както и за дневните процедури за отчитане на обекта. Тази работа се извършва в координация с екипа на AES в Амстердам.

AES е горда, че е индустриален лидер в технологиите за съхранение и обектът в Зееланд играе ролята на основен подпомагащ фактор за стабилността на енергийната система в региона на Зееланд, добавяйки значителните 10 МВ в мощността. Проектът е първият за съхранение на енергия на AES в Европа, но е един от многото по света – включително 400 МВтч система за съхранение за Alamitos Energy Center (Южна Калифорния) и 560 МВтч проект за съхранение в Чили. Това са само някои от проектите. Нещо повече, съвместната компания на AES със Siemens – Fluence е водещият световен разработчик на основано на батерии съхранение на енергия със 100 проекта за съхранение на енергия с доставка и интегриране в 160 държави, което се равнява на приблизително 2.4 ГВ допълнителен капацитет за съхранение.

Ние в AES сме решени да ускорим бъдещето на енергията и сме начело в прехода към чиста енергия, разработвайки и разполагайки иновативни решения в целия сектор – като компания ние се вълнуваме от използването на нашите доказани способности и индустриална експертност, за да движим революцията в съхранението на енергия – сега и в бъдеще.