Да впрегнем силата на дигитализацията на енергийния сектор

10.03.2020

Бързите иновации и постоянното развитие на дигиталните технологии преобразиха всички аспекти на нашето ежедневие. Дигитализацията преобразува и глобалните енергийни системи – подобрява безопасността, надеждността и устойчивостта на електроенергийните мрежи в цял свят. AES се ангажира да използва дигиталните технологии, за да ускори постигането на бъдещето на енергията. Нашите екипи използват нови технологии – дронове, роботизация, машинно обучение и изкуствен интелект наред с други, за да създадат нови решения за най-големите предизвикателства за нашата индустрия. Дигитализацията и интелигентните инфраструктури вече са ни от помощ, за да предлагаме надеждна, ефикасна и достъпна енергия на нашите потребители.

Фокусът върху това да надграждаме възможностите, които дигитализацията предоставя, съчетан с дългогодишния ни опит на световния енергиен пазар, проправи пътя за стратегически партньорства, което дава възможност на AES да си сътрудничи с други иновативни компании.

През 2019 г. AES влезе в стратегическо партньорство и създаде Uplight, водещата облачна услуга в областта на комуналните услуги в САЩ. Сега AES работи върху предоставянето на решения за енергийни потребители чрез усъвършенствани облачни изчисления, анализ на данни и машинно обучение. С Uplight помагаме на потребителите да разберат енергийната си консумация и какво е необходимо, за да направят потреблението си по-ефективно, да намалят разхода на енергия и така да намалят сметките си за ток. Нашите проекти с Uplight също така създават по-интелигентни, по-ефективни енергийни инфраструктури, които ще са от полза за всички – от енергийните оператори до крайните потребители.

Дигитализацията има голям потенциал да ни помогне да направим съществуващите енергийни инфраструктури по-ефективни, намалявайки разхищаването на енергия и намалявайки въздействието върху околната среда. Добър пример за това е използването на изкуствен интелект в енергийния мениджмънт. Ние в AES проучваме как изкуственият интелект може да подобри ефективността и поддръжката на нашите мрежови системи. Нашите енергийни активи произвеждат огромно количество данни и изкуственият интелект ни помага да обработваме тези данни с повишена скорост и надеждност. Внедряването на технологията на изкуствения интелект в енергийните инфраструктури ни позволява да предвиждаме проблеми в системата и да ги отстраняваме предварително, да прогнозираме различни нива на производство и да го оптимизираме.

В България AES инвестира в съвременни технологии, за да модернизира дейността си и да обслужва по-добре своите клиенти. AES управлява най-голямата вятърна централа в страната, „Свети Никола“. Ние използваме дронове, за да извършваме проверки на перките на нашите вятърни турбини, което е едновременно по-бързо и по-безопасно от традиционния начин за инспектиране на перките, като операторите се качват в корпуса на всяка вятърна турбина. Също така използваме машинно обучение в „Свети Никола“, за да оптимизираме работата на вятърната централа, за да прогнозираме с по-голяма точност колко енергия ще генерираме въз основа на статистически данни.

В „Свети Никола“ ние също използваме дигитални инструменти за защита на местната дива природа – пионери сме в използването на най-съвременна радарна технология за защита на птиците в района на Калиакра. Системата обработва данни от високотехнологична радарна система и метеорологични данни, докато местните орнитолози осигуряват редовен физически мониторинг на място. Ежедневно се наблюдават ята птици и при евентуални сблъсъци определени турбини се изключват. Това помага да се защитят застрашените видове птици, местни за района като червеногушите гъски.

Нашата топлоелектрическа централа AES Гълъбово, най-съвременната централа в България, съчетава нашите иновативни технически способности с местните умения. Ние използваме дигитално управление на производителността в Гълъбово – съвременни интелигентни сензори, които обединяват масиви от данни за всички аспекти на работата на централата като температура и налягане. Резултатът е модел, управляван от данни, който помага на нашия персонал на място да оптимизира оперативната ефективност на централата. Освен това, интелигентните сензори, които използваме в Гълъбово, ни позволяват да идентифицираме тенденциите при работните параметри и да генерираме ранни предупредителни сигнали, за да предотвратим прекъсването на електрозахранването.

Използването на силата на дигиталните инструменти за интегриране и контрол на производството и използването на електроенергия ще бъде жизненоважно, тъй като енергийният преход продължава, а дигитализацията има потенциал да трансформира нашия бизнес във всеки етап от производствения цикъл. В бъдеще AES ще продължи да разработва и внедрява технологични и дигитални решения за ускоряване на бъдещето на енергията.