Данни в реално време

Тук можете да видите в реално време какво е брутното електропроизводство от двата генератора на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово”, както и каква е степента на сероочистване на димните газове. Данните се събират от автоматизирани контролно-измервателни устройства и системи, и се обработват от инсталираната в електроцентралата PI System® (Plant Information System) на OSIsoft®.

 

За актуализация, моля натиснете бутона „Опресни данните”.

Данни от 12.20.21 6:15:40 PM
Електропроизводство
Блок 1
Брутно електропроизводство в МВт
Ефективност на сероочистващата инсталация
Общо: МВт
Блок 2
Брутно електропроизводство в МВт
Ефективност на сероочистващата инсталация