ЧЛЕНСТВА НА ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ

ЧЛЕНСТВА НА ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ

ЕЙ И ЕС България е активен член на редица бизнес организации, които работят за подобряване на бизнес климата в България, инициират законодателни промени и предоставят добри възможности за създаване на контакти в страната. Сред тях са Американската търговска камераБългарския дарителски форумБългарския форум на бизнес лидерите.