Устойчивост : Заинтересовани страни

Заинтересовани страни

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/08.jpg

Възприемаме заинтересованите страни като наши партньори

Днес бизнесът оцелява, процъфтява и се радва на добра корпоративна репутация, само ако уважава заинтересованите си страни и поддържа диалог с тях. Съзнавайки това, ние в ЕЙ И ЕС възприемаме нашите заинтересовани страни като партньори. Всяка наша дейност е изградена на базата на взаимно изгодни отношения. Ние работим за един по-устойчив свят, като се стремим да обединяваме различни гледни точки и да балансираме мнения за отговорен бизнес и услуги, ориентирани към общностите и опазването на околната среда.

От самия старт на проектите ни в България, ние сме ангажирани в постоянна комуникация със заинтересованите ни страни – служители, инвеститори, общности, регулаторни органи, централни и местни власти. За да установим техните нужди, провеждаме регулярни срещи с тях, анкети за удовлетвореност и консултации с общностите. Те участват в процеса на вземане на решения в ЕЙ И ЕС от най-ранен етап. Днес стратегията на ЕЙ И ЕС България по отношение на заинтересованите страни е много по-комплексна и ориентирана към постигане на резултати и усъвършенстване, по начин, който подобрява и собственото ни организационно обучение и ефективност. Това е процес на взаимно уважение, ангажираност, доверие и преданост към работата за едно устойчиво бъдеще. Той гарантира прозрачност и взаимност.

Следвайки нашите корпоративни ценности и политики, с времето моделът ни за отношения със заинтересованите страни премина през следните етапи: комуникация – консултации – диалог – партньорства. Връзката с тях е основна отговорност на мениджмънта на ЕЙ И ЕС в страната. В момента ЕЙ И ЕС България е утвърден член на местната общност и взема присърце нейното ежедневие. Поели сме ангажимент да правим отговорен бизнес с уважение и грижа за околната среда. Ангажирани сме с икономическия растеж на районите, в които работим.