Устойчивост : Грижа за персонала

Грижа за персонала

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/People01.jpg

Здраве и стандарт на живот

Ние предлагаме цялостен, гъвкав и конкурентен социален пакет, който отразява нашите мисия, визия и ценности – част от ежедневния ни професионален живот. Наясно сме, че за да дават най-доброто от себе си, нашите служители трябва да се чувстват ценени, обгрижвани и заредени с енергия. Затова винаги се стремим да предлагаме качествени социални пакети, включващи план за здравни грижи, пенсионни планове, достъп до спортни съоръжения и транспортни средства.

Безопасни условия на труд

Поставяме най-голям приоритет на безопасността на работното място, и в общностите, където работим. Нашият бизнес оперира в съответствие с всички действащи закони и регулации за здравето и безопасността на работното място.

Непрекъснато подобряваме условията на безопасност в компанията, като споделяме вече наученото и обменяме най-добрите практики. Насърчаваме глобални инициативи за безопасност с цел идентифициране и намаляване на рисковете. Практиките ни за безопасност са наш основен приоритет и ние винаги намираме нови и интересни начини за ангажиране на служителите ни в създаването на безопасна среда.

Безопасното работно място означава място, свободно от насилие и негативни влияния, които могат да отвличат вниманието ни от нашите отговорности. Ние няма да застрашим нашата собствена безопасност или безопасността на другите по време на работа.