Безопасност : Безопасност на световно равнище

Безопасност на световно равнище

През 2009 г. EЙ И ЕС възложи на ДюПонт Сейфти Ресорсис да извърши независимо глобално проучване на поведението и отношението на служителите към  безопасността в EЙ И ЕС. Резултатите от това проучване формираха основата за цялостен тригодишен план за действие. През 2010 г. EЙ И ЕС започна широка вътрешна за компанията инициатива за постигане на световно равнище на безопасност до края на 2012 г.

Нашият тригодишен план за действие бе подкрепен  от целите за безопасност на компанията, към които се придържат всички наши бизнеси в съответствие с местните условия на труд.  Целите включваха конкретни задачи, като например изискването за определен брой обходи на съоръженията или такива, свързани с подобрение на процесите и системите за регистриране на местно ниво, анализ и проследяване на констатациите по безопасност до момента на  задействането на ефективни екшън планове, насочени изцяло към съответната ситуация.

Резултатът на програмата е забележителен. За три години процентът на инцидентите падна до 1/3 от размера им преди въвеждането на програмата за служители и подизпълнители на EЙ И ЕС.

Нашата култура на безопасност. Как се променихме?

  • Културата ни на безопасност е по-стабилна;
  • Компаниите са разработили и прилагат ефективно повече процеси и процедури за качеството на безопасността;
  • Отчетният процес е надлежно разработен и се подобрява;
  • Хората използват концепциите за безопасност и в личния си живот;
  • Все повече хора участват в процесите за безопасност.