Устойчивост

Устойчивост

AES-Environmental-600x560px-BG

Според Европейската комисия устойчивостта е възможност за задоволяване на нуждите на сегашните поколения без да излагат на риск нуждите на бъдещите  или с други думи по-добро качество на живот за всички както сега, така и в бъдеще. На корпоративно ниво, индексите за устойчивост на Дау Джоунс определят корпоративната устойчивост като бизнес подход, който създава дългосрочна стойност за акционерите чрез използване на възможностите и управление на рисковете, произлизащи от икономически, екологични и социални процеси.

В съответствие с тези дефиниции, ЕЙ И ЕС определя устойчивостта като „постигане на резултати, които надвишават очакванията на заинтересованите страни в настоящето, като същевременно осигуряват управление на ресурсите и инфраструктурните решения за задоволяване на бъдещите нужди на тези страни“. Всеки ден ЕЙ И ЕС подобрява качеството на живот на над 100 милиона потребители по света, като доставя  безопасна, надеждна и устойчива енергия на всеки пазар, който обслужва.

Ние сме компания, изградена върху ценности.

  • Безопасността на работното място е основен приоритет в общностите, в които работим.
  • Персоналът на ЕЙ И ЕС се придържа към най-високи стандарти за почтеност при предоставянето на услуги и продукти към заинтересованите страни. Предприятията ни се стремят да подобряват ежедневно работата си.
  • Стремим се да посрещнем или надминем екологичните стандарти, установени от европейските и световни институции.
  • ЕЙ И ЕС се ангжира да дава положителен принос към обществото, като се започне от работното място и общностите, в които работи.

Нашето Устойчиво предимство е в:

  • нашия бизнес модел:  използваме активите си, опита и познанията си, за да осигурим ефективни и надеждни инфраструктурни решения на пазарите, които обслужваме.
  • нашето присъствие: съсредоточени сме върху предоставянето на конкурентноспособни услуги и продукти, с грижа за хората, обществото и околната среда.
  • нашите служителислужителите на ЕЙ И ЕС работят в екипи, придържат се към установени процеси, изградени са ред и дисциплина, стремят се към гъвкавост в упражняването на професията и поемане на лична отговорност, фокусирани са върху клиентите.
Сертификати

OHSAS 18001-2007 AES Maritza East I - Свали документа

OHSAS 18001-2007 AES 3C Maritza East I - Свали документа

ISO 55001-2014 AES Maritza East I -  Свали документа

ISO 55001-2014 AES 3C Maritza East I - Свали документа

ISO 14001-2015 AES Maritza East I - Свали документа

ISO 14001-2015 AES 3C Maritza East I - Свали документа