Профил на купувача

Профил на купувача

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/Busines-01.jpg

ЕЙ И ЕС-3С Марица Изток I ЕООД, в качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки, поддържа профил на купувача, който представлява обособена част от електронна страница, за който е осигурена публичност. Настоящият интернет адрес съдържа предвидената от Закона за обществените поръчки информация по провеждането на процедурите и изпълнението на договорите.

Виж ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в сила от 29.09.2015г.

ИЗТЕГЛИ ПРАВИЛАТА