Вятърният парк „Св. Никола“ увеличи общото си производство с 18,5% през 2020 г.

11.01.2021

Турбините на най-голямата вятърна електроцентрала в България през миналата година осигуриха годишното потребление на домакинствата в град като Добрич

Най-големият вятърен парк в България – ВяЕЦ „Свети Никола“, произведе 344 545 MWh възобновяема електроенергия през 2020 г. Това е 18,5% повече спрямо произведеното количество година по-рано.

Генерираното от 52-те вятърни турбини електричество се равнява на годишната консумация на над 95 000 български домакинства, т.е. с работата си през миналата година ВяЕЦ „Свети Никола“ е осигурила зелена електроенергия за годишното потребление на всички домакинства в град като Добрич.

През 2020 г. ВяЕЦ „Свети Никола“ отбеляза 10 години от пускането си в експлоатация. За този период вятърният парк произведе близо 3 200 000 MWh чиста електроенергия и спести на България близо 2,6 млн. тона въглеродни емисии. Общата инвестиция в проекта за ВяЕЦ „Св. Никола“ е 540 млн. лева, осигурени от AES Corporation, ЕБВР и МФК – част от Световната Банка. Със своите 156 МВт. мощност вятърният парк осигурява около 22% от общо инсталираните ветрови мощности в България.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на специалисти орнитолози на място, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.  Въпреки внушителните си размери – 105 метра височина и 90 метра диаметър на перката, при наличие на прелитащи птици, всеки от ветроенергийните генератори може да спре, за да пропусне пернатите.