Нашият Бизнес : ВяЕЦ „Свети Никола“

ВяЕЦ „Свети Никола“

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/10/AES-G-7.jpg

През 2009 г., ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, съвместно предприятие на ЕЙ И ЕС и немската компания Гео Пауър с миноритарен дял, построи в близост до град Каварна ВяЕЦ „Свети Никола“, с обща инсталирана мощност 156 мегавата. С 52 вятърни турбини „Вестас“,  проектът   край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. Паркът значително увеличава капацитета на България в  производството на енергия от вятър и помага на страната да достигне изискванията на Програма на Европейския съюз 20/20/20.

Общата инвестиция на проекта е 270 милиона евро, от които 198 милиона евро са осигурени от банков консорциум, включващ Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Международната финансова корпорация (IFC) и Уникредит пазарно и инвестиционно банкиране.

Идеята за построяването на ветроенергиен парк „Свети Никола” е родена през 2003 г., а самото строителство започва през януари 2009 г. Последният ветроенергиен генератор е издигнат през юли същата година. През декември 2009 г., повишаващата подстанция 33/110 kV на „Свети Никола“ е присъединена към електропреносната мрежа и пусната в експлоатация. Паркът започва работа през март 2010 г. От 2009 г. насам ЕЙ И ЕС Гео Енерджи създава над 500 работни места по време на строителството и около 20 постоянни места за експлоатацията на ветроенергийния парк.

Като признание за високите стандарти, поддържани при развиването на проекта „Свети Никола“ и неговия строеж, ЕЙ И ЕС  Гео Енерджи получи две награди:

  • 2008 г. – награда Сделка на годината, категория „Устойчивост“ от EMEA Finance;
  • „Инвеститор на 2009 г.“ в енергийния сектор, в категория „Производство на електрическа енергия от ВЕИ“, от Българската агенция за инвестиции;

ВяЕЦ „Свети Никола” е изградена в землищата на селата Българево, Хаджи Димитър, Поручик Чунчево и Свети Никола, принадлежащи към община Каварна.  Неговата площ обхваща 60 км². Проектът е изграден от 52 турбини, свързани с 65 км. подземна кабелна мрежа с напрежение 33 kV към подстанцията на парка. Произведената електроенергия се пренася до електропреносната мрежа на България посредством въздушен електропровод с напрежение 110 kV.

Проектът включва изграждането на:

  • 52 ветроенергийни генератора „Вестас V90″ 3.0 MW с активен контрол на ъгъла на витлото и позиция на ротора в зависимост от скоростта и посоката на вятъра, за да се оптимизира производството на електроенергия. Ветроенергийните генератори дават възможност и за дистанционен мониторинг и контрол от централната контролна зала. Те са с модерен дизайн, цилиндрична кула, ротор с три витла и кабина, в която са разположени генераторът, трансформаторът, скоростната кутия и останалите операционни инсталации. Височината на кулата е 105 м, а диаметърът на ротора – 90 м.
  • 33 kV подземна кабелна мрежа. Индивидуалните турбини са групирани в  клонове и са свързани чрез подземна кабелна мрежа, с обща дължина 65 км. С оглед постигане на проектните стандарти и минимизиране на загубите от пренос, мрежата е проектирана за напрежение 33 kV.             
  • 33/110 kV повишаваща подстанция. Произведената от турбините електрическа енергия се пренася чрез подземната кабелна мрежа до подстанция „Свети Никола“. Подстанцията е оборудвана с автоматични и контролни системи, отговарящи на най-високите операционни стандарти.
  • 5.2 км въздушен електропровод с напрежение 110 kV. Електропроводната линия е изградена от 35 електрически стълба и свързва подстанцията на ВяЕЦ „Свети Никола“ с националната електропреносна мрежа.