Нашият Бизнес

Нашият Бизнес

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/Busines-01.jpg

Корпорацията ЕЙ И ЕС е една от най-значимите глобални енергийни компании в областта на традиционните и алтернативни енергийни източници. Тя е и най-големият инвеститор в България през последните 20 години. ЕЙ И ЕС България е част от стратегическото бизнес звено на ЕЙ И ЕС за региона на Европа и Азия, едно от шестте пазарно-ориентирани стратегически бизнес звена, на които се разделя корпорацията.

ЕЙ И ЕС България допринася за стабилизирането на енергийния сектор и увеличава енергийната независимост на страната чрез диверсифицираните си съоръжения за производство на електрическа енергия. С инвестиция, надхвърлящa 1,3 милиарда евро, 600 мегаватовият ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ представлява най-новата и модерна електроцентрала в Югоизточна Европа. Част от нея е Съоръжението за депониране на отпадъци, проектирано да приема отпадъчния продукт от електроцентралата чрез най-съвременната и щадяща околната среда технология за съхранение и консервиране. Собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, съвместно предприятие на ЕЙ И ЕС и немската Гео Пауър с миноритарен дял, 156 мегаватовият Ветроенергиен парк „Свети Никола“ със своите 52 турбини „Вестас“ е най-големият в България.

ЕЙ И ЕС България се придържа към споделените ценности на корпорацията – безопасност преди всичко, стремеж към съвършенство, етично поведение, спазване на ангажиментите и работа, която носи удоволствие. Трансформирането на тези ценности в действие оказва благотворно въздействие в три основни сфери – социално развитие чрез обширна програма за корпоративна социална отговорност, по-чиста околна среда чрез старателно спазване на най-строгите екологични стандарти и устойчив икономически растеж чрез създаване на работни места в рамките на местната общност.