Кариери : Стажантски програми

Стажантски програми

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/11/CentralControlRoom.jpg

Програма „Училищни практики”, организирана от Министерство на образованието и науката на Република България

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ участва в Програмата „Училищни практики”, която е организирана от Министерство на образованието и науката и е финансирана по Оперативна програма за „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд. За втора поредна година ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ обявява стажантски места за учениците от Професионалната гимназия по енергетика и електроника в град Гълъбово. През ноември миналата година избрахме осем стажанти, които придобиха практически умения в различните технологични звена на централата. В периода ноември 2013 – юни 2014 г. всички те прекараха 240 учебни часа под ръководството на най-добрите специалисти в сектора в страната.

Ние в ЕЙ И ЕС вярваме, че практическото обучение, което учениците получават при нас е от изключително значение за формиране на техните професионални качества и не може да бъде постигнато в училищна среда. Затова стажантската програма стана част от нашата Програма за корпоративна социална отговорност. Целта й е да поощрява развитието на младите хора в региона, да стимулира любознателността и уменията им и да насърчава тяхната увереност и самочувствие на пълноценни граждани.

Процес на подбор

В началото на месец октомври ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ обявява процедура за подбор, брой стажанти и специалностите, в които са необходими. Кандидатите трябва да изпратят автобиография и мотивационно писмо на български или английски език. Техните документи се разглеждат от представители на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, които вземат под внимание предоставените документи и средния успех на учениците от предходната година. Избраните по документи кандидати са канени на събеседване с комисия, оглавявана от мениджър „Човешки ресурси“ на ЕЙ И ЕС България.