Кариери : Мисия и визия за човешките ресурси

Мисия и визия за човешките ресурси

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_press-releases_en.jpg

Визия на ЕЙ И ЕС за човешките ресурси

Това, което ни обединява и прави водеща енергийна  компания в света, е онова което ни прави уникални.

Ние в ЕЙ И ЕС идваме от различни среди и имаме различни култури, ние сме с различна образователна и професионална подготовка, но с една ясна цел – да направим по-устойчива и достъпна електроенергията за възможно повече потребители, и така да подобрим качеството на живот в общностите и страните, в които работим по целия свят. Споделяме основен набор от ценности, които прилагаме във всичко, което правим – на първо място – безопасността, етично поведение, спазване на ангажиментите, стремеж към съвършенство и  възможност да се забавляваме докато работим.

Нашите служители, които предлагат идеи, знания и умения, получават възможност да поемат различни нови функции и роли в организацията, често преминавайки от едно предприятие на ЕЙ И ЕС в друго, а понякога и в различни точки на света. Това тласка бизнесът ни напред. Екипът ни е глобален, което прави възможен прогреса и постигането на поставените цели. Съвсем естествено винаги отделяме време да отпразнуваме успехите, които сме постигнали като компания, като екипи и като отделни индивиди.

Ние възнаграждаваме упоритата работа на нашите служители и ги подкрепяме в ролята, която изпълняват за отличното представяне на компанията, като им предоставяме социални пакети, с които да посрещнат нуждите си. Предоставяме им възможности за бъдещо развитие, растеж в кариерата, както и да натрупат опит в международна компания.

Мисия на ЕЙ И ЕС за човешките ресурси

  • Привличаме доказани професионалисти в различни области и силно мотивирани хора, желаещи да се присъединят към екипа на ЕЙ И ЕС;
  • Инвестираме в хората – осигуряваме подходящи възможности за развитие и адекватни програми за обучение, за изграждане на професионална компетентност и лидерски умения на нашите служители;
  • Оценяваме представянето на служителите и им осигуряваме стимули, като възнаграждаваме индивидуалния принос;
  • Развиваме таланти;
  • Грижим се за служителите.