Кариери : Кандидатстване и подбор

Кандидатстване и подбор

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_aes-locations_en.jpg

Основни принципи за подбор на персонала

Процесът на подбор на персонала в ЕЙ И ЕС следва най-добрите световни практики. Всяка позиция в компанията се обявява първо на вътрешно ниво – това позволява на служителите на компанията да се развиват и да заемат нови позиции с различни или по-големи отговорности. За позициите, изискващи специфични умения, за които няма вътрешни кандидати, се  използват външни канали за подбор.

Кандидатстване

Изчерпателна информация относно процеса на кандидатстване за работа в компанията е представена в секция Обяви за работа на нашата уебстраница.

Подбор

  • След като получим Вашите документи, ние анализираме Вашата автобиография и опит, за да установим дали профилът Ви отговаря на изискванията на обявената позиция. След това наш специалист „Човешки ресурси” се свързва с Вас.
  • Следващата фаза включва поредица от индивидуални интервюта с екип  „Човешки ресурси“ – по телефона, по интернет или интервю лице-в-лице. В случай, че се отличите в този етап, интервютата Ви продължават с мениджъра на отдела, за който кандидатствате.
  • Използвайки различни техники за подбор, проучваме възможностите Ви да се впишете в културата на ЕЙ И ЕС, обсъждаме Вашия опит, реални примери от професионалния Ви живот, Вашите постижения и факторите, които Ви мотивират.

Предложение за работа

След като сте бил/а избран/а за определена позиция, ще получите предложение за работа от ЕЙ И ЕС. Ще ви посрещнем с добре дошли в екипа на ЕЙ И ЕС и ще ви дадем повече информация за работата.

Въвеждане в работата

Нашите програми за въвеждане в работата варират според позицията. Въпреки това, всички те включват представяне в отдела, запознаване с нашия бизнес и въведение във Вашата работа и нейните цели. През цялото време разполагате с подкрепата и помощта, необходими за Вашия успех.