За нас : Финансови отчети

Финансови отчети

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/Cover-Financial.jpg

Компаниите на ЕЙ И ЕС, базирани в България, отчитат своите финансови показатели в пълно съответствие с изискванията на Международните стандарти за финансов отчет, прилагани в Европейския съюз. На тази страница са поместени годишните финансови отчети и одиторски доклади за нашите бизнеси. Прочитът на тези документи спомага за изграждането на по-ясна представа относно дейността на ЕЙ И ЕС в България от финансова и бизнес гледна точка.