За нас : Управленски екип

Управленски екип

Оливие Маркет
Ръководител „Бизнес развитие“ на бизнес звено EurAsia и Президент ЕЙ И ЕС България http://aes.bg/?page_id=233&lang=bg
Иван Цанков
Изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България http://aes.bg/?page_id=237&lang=bg
Тодор Бележков
Изпълнителен директор „Експлоатация“ ЕЙ И ЕС България http://aes.bg/?page_id=427&lang=bg