За нас : Отличия и награди

Отличия и награди

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_awards-and-recognition_en.jpg

 От момента на стартиране на бизнеса си в България до днес, компаниите на ЕЙ И ЕС са получили редица национални и международни награди и признания в области като устойчиво развитие, най-добри енергийни инвестиции, най-добри работодателски практики и др. Някои от тях са представени по-долу.

2014 - Международни награди по безопасност

През май 2014 г., за трета поредна година, ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" и Съоръжението за депониране на отпадъци получиха отличие от Британския съвет по безопасност за добро управление на здравето и безопасността през изминалата календарна година.

Наградата е присъждана на двете дружества и през предходните 2013 и 2012 г. 

2013 - Инвеститори в хора

През май 2013 г. успешно приключи сертификацията на ЕЙ И ЕС Гълъбово по придобиване на престижния международен стандарт "Инвеститори в хора" (Investors in People). Ние сме третата компания в България и първата от енергийния бранш на страната, която получава престижния сертификат. ОЩЕ

2013 - APEX глобална награда

На 3-ти февруари 2014 г. на церемония в Хънтингтън Бийч, Калифорния, Комитетът на глобалните награди  APEX даде 3-то място на  нашия проект за оптимизация на  специфичния разход на топлина на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", . Наградите се присъждат ежегодно от 2006 г. насам за върхови постижения при експлоатацията на производствени мощности и разпределителни предприятия на ЕЙ И ЕС. ОЩЕ

2012 - Най-добър работодател в България

През 2012 г. ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" получи наградата на AON Hewitt "Най-добър работодател за 2012". Наградата се дава на международни и местни компании след проверка на практиките за управление на човешки ресурси. Тя отразява и интуицията на компаниите да постигат реално конкурентно предимство чрез своите хора и изследва факторите, които определят една организация като добър работодател. ОЩЕ

2010 - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово"- Инвеститор на годината

През месец декември 2010 г., Българска агенция за инвестиции връчи за пети пореден път годишните награди „Инвеститор на годината“. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” получи награда за най-добър инвестиционен проект в енергийния сектор за 2010 г. Конкурсът цели да отличи най-значимите инвестиционни проекти, реализирани в България през конкретната година. 

Отличията се връчват на фирми, направили значима стъпка в развитието си чрез устойчиви и ефективни инвестиции, които са допринесли за развитието на икономиката, разкриването на нови работни места и стимулирането на по-бърз икономически растеж, придържайки се към високи норми на корпоративна и социална отговорност.

Инвестициите на  „ЕЙ И ЕС Гълъбово” през 2010 г. възлизат на 277 млн. евро,  а на Съоръжението за депониране за отпадъци – на 27 млн. евро. Общата инвестиция от предходните години е  1,016 млн. евро.

През 2010 г. са създадени общо 156 работни места, 76 души в топлоцентралата и 80 души в Депото. Индиректно в периода на изграждане на централата са били наети повече от 2000 души.

2010 - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" - Инвеститор в околната среда

Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) отличи ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" с наградата Инвеститор в околната среда 2010 г. в рамките на Годишните награди за отговорен бизнес за изработването на "Проект за корекция и почистване на коритото на река Соколица".

Във връзка със системните наводнения в с. Обручище, в следствие на типичните за региона интензивни валежи,  които водят често до преливане на река Соколица, ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" финансира хидрогеоложко проучване на състоянието на речното дъно и цялостен технически проект за почистване и корекция на речното корито. Проектът включва дейности като геодезическо заснемане на реката, съставяне на цифров модел, изготвяне на хидроложко проучване, хидравлични изчисления на обследвания участък, работен проект за корекция на река Соколица на обща стойност от 120 000 лв.

Създадени през 2003 г., Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за усилията на тези компании, които развиват успешно проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика.

2009 - ЕЙ И ЕС Гео Енерджи - Инвеститор на годината

Българската агенция за инвестиции удостои EЙ И ЕС Гео Енерджи с наградата "Инвеститор на годината" 2009 г. в сектор Енергетика за инвестицията в изграждането на ВяЕЦ „Свети Никола” край град Каварна. Отличията се дават на компании, осъществили инвестиционни проекти с най-голям принос в различни сфери на българската икономика и устойчивото развитие на обществото.

EЙ И ЕС Гео Енерджи е съвместно дружество на Корпорацията ЕЙ И ЕС (NYSE: AES), и българо-германската компания Гео Пауър. Разположен на територията на община Каварна, ветроенергийният парк „Свети Никола” разполага с 52 ветроенергийни турбини с обща инсталирана мощност от 156 мегавата. Паркът допринася за икономическото оживление и устойчивото развитие на региона. EЙ И ЕС Гео Енерджи инвестира в различни социални и екологични инициативи и оказва подкрепа на местния бизнес чрез договори, подписани с български подизпълнители. По време на фазата на изграждане на проекта са създадени 250 работни места, а след пускането му в експлоатация - 12 постоянни работни места.

Проектът покрива  изцяло екологичните и социални стандарти  на финансиращите институции – Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната финансова корпорация, някои от които са значително по-високи от изискванията на европейското законодателство.

2009 - ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" - Инвеститор в обществото

Българският форум на бизнес лидерите (BBLF) отличи ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" с наградата Инвеститор в обществото 2009 г. в рамките на Годишните награди за отговорен бизнес за проекта „Подвижна класна стая - Земно кълбо". Това е интерактивна програма за обучение по социални, природни науки и опазване на околната среда. По покана на компанията "Подвижната класна стая" "посети" и  Община Гълъбово.

Повече от 450 деца получиха нови знания по важни въпроси за околната среда, като например води, почви и замърсяване на въздуха, изменението на климата и загубата на биоразнообразието. Подвижната класната стая представлява надуваем глобус от винил с диаметър 6,5 м - модел на Земното кълбо, създаден с помощта на сателитни снимки по програма “Европа” 2002 на Европейската комисия.

Създадени през 2003 г., Наградите за отговорен бизнес имат за цел да популяризират социално отговорното поведение на бизнеса в България. Те са признание за усилията на тези компании, които развиват успешно проекти в областта на корпоративната социална отговорност и същевременно се стремят да насърчат останалите бизнес представители да развиват активна социална политика. 

2007 - ЕЙ И ЕС Гео Енержди - Инвеститор Клас А

Проектът на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи за изграждане на ветроенергиен парк “Свети Никола” край град Каварна получи сертификат за Инвестиция Клас А през декември 2007 г. Той е съвместна инициатива на ЕЙ И ЕС България и българо-германското дружество Гео Пауър.

Общата инвестиция в проекта възлиза на 270 милиона евро. С 52 вятърни турбини “Вестас”,  проектът край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. Паркът значително увеличава капацитета на България в  производството на енергия от вятър и помага на страната да достигне изискванията на Програма на Европейския съюз 20/20/20.

2005 - ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” - Инвеститор Клас А

През декември 2005 г. Българската агенция за инвестиции присъди на ЕЙ И ЕС сертификат Инвеститор Клас А за изграждането на проекта ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово". Сертификатът се връчва на големи инвеститори в страната,  които създават ново предприятие, разширяват съществуващо такова или провеждат съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие, с което осигуряват работни места. Минималната инвестиция за Сертификат Инвеститор Клас А в индустрията е 10 млн. лева и 150 нови работни места.

Към настоящия момент ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е най-мащабната инвестиция в България през последните 20 години с размер над 1,3 милиарда евро и повече от 500 разкрити работни места.    

2005 - ЕМЕА Енергийна сделка на годината

Престижното списание Project Finance определя финансирането на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово" за Eнергийна сделка на годината за 2005 г. на пазарите на Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА). В своя публикация, посветена на проекта, списанието коментира, че финансирането на ЕЙ И ЕС за топлоцентралата в Гълъбово е знак за по-добри дни едновременно за инвеститора и за българския енергиен сектор. То затвърждава претенцията на страната домакин да бъде надежден партньор в рамките на ЕС и тази на ЕЙ И ЕС да бъде глобален играч на световния енергиен пазар.
За повече информация, линк към публикацията на английски език.