За нас : Мисия, Визия и Ценности

Мисия, Визия и Ценности

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_mission-vision-values-and-culture_en.jpg

Мисия

В основата на нашите ценности и мисия е да подобрим качеството на живот и да внесем трайна положителна промяна в общностите, в които работим. Ангажирани сме с широк кръг от социални, икономически и екологични инициативи, които подобряват живота на нашите клиенти, защитават околната среда, създават по-големи възможности за нашите служители и бизнес, и подобряват възвращаемостта за нашите инвеститори в дългосрочен план.

Визия

Визията на компанията ЕЙ И ЕС е да бъде световен лидер в предоставянето на устойчива енергия, като осигурява безопасни и надеждни енергийни решения. Стремим се да постигаме това, като използваме нашите уникални платформи за производство на електроенергия и знанията на нашите служители за осигуряване на енергийни и инфраструктурни решения, от които клиенти ни се нуждаят. Всички ние в ЕЙ И ЕС споделяме една обща страст – да помогнем за посрещането на текущите и нарастващи световни енергийни нужди, като осигурим възможност за икономически растеж на общностите и държавите, в които работим чрез предоставянето на достъпна и надеждна електроенергия.

Ценности

Ценностите на ЕЙ И ЕС са в основата на всяка наша дейност и именно те ни отличават от останалите компании в индустрията. Ежедневно нашите служители и всички наши бизнеси по света се ръководят от следните ценности: 

БЕЗОПАСНОСТ

Ние винаги ще поставяме безопасността на първо място – за нашите служители, подизпълнители и общества.

Безопасността е преди всичко в ЕЙ И ЕС. Ние използваме една от най-мощните сили в света: електричеството. Нашите хора залагат живота си, когато идват на работа всеки ден и осигуряването на безопасни условия в нашите съоръжения по света, които гарантират, че всеки човек ще се прибере вкъщи невредим, е крайъгълният камък на нашите ежедневни дейности и решения. Винаги поставяме безопасността на първо място и измерваме успеха си чрез това колко безопасно постигаме целите си.

ПОЧТЕНОСТ

Ние сме честни, надеждни и сигурни. Почтеността е в основата на всичко, което правим – по какво се ръководим  и как си взаимодействаме и спазваме нашите ангажименти към всички заинтересовани страни, свързани с нас.

Когато действаме с почтеност, ние печелим доверието на нашите клиенти, бизнес партньори, акционери и хората, които живеят в общностите, в които работим. Ние изпълняваме нашите ангажименти, като осъществяваме това, което казваме, и не даваме обещания, които не можем да спазим. Поддържането на нашата репутация изисква непрекъснат ангажимент от всички нас да действаме почтено във всички наши бизнес решения

ГЪВКАВОСТ

Ние действаме предвидливо, бързо и гъвкаво, за да се адаптираме към нашия динамичен и бързо променящ се свят.

Нашият свят и нашата индустрия се променят по-бързо от всякога. Трябва да сме гъвкави, ефективни и да продължим да развиваме бизнеса си, за да успеем. Гъвкавостта означава, че създаваме стойност, като се движим бързо, използваме възможностите, избягваме риска и сменяме посоката, за да растем по нови начини и да обслужваме нашите клиенти по най-добрия начин.

ЗАБАВЛЕНИЕ

Ние работим, по начин, който показва, че  работата може да бъде забавна, удовлетворяваща и вълнуваща.

Ние се наслаждаваме на работата си и оценяваме удоволствието да бъдем част от екип, който е иновативен, различен и печеливш. Да се забавляваме в работата означава да знаем, че това, което работим всеки ден, има положително въздействие и се вдъхновяваме от това, което правим. Ние вярваме, че едно работно място, което поддържа взаимно уважение, работа в екип и разнообразие от опит и възгледи, е работно място, което носи удоволствие.

СЪВЪРШЕНСТВО

Ние се стремим да бъдем най-добрите в това, което правим и представянето ни да бъде на световно ниво.

Съвършенството само по себе си е и цел, и начин за постигане на тази цел. Стремежът към отлични резултати означава постоянно да работим върху това да подобряваме себе си и нашите бизнес практики.

Нашата култура

Енергията, която нашите служители влагат в работата си, е това, което дава заряд на ЕЙ И ЕС. В своята същност нашата култура се състои в това как насочваме тази енергия чрез различните начини, по които работим заедно.

ПОБЕДА

Стремим се да побеждаваме във всичко, което правим.

ИЗРАСТВАНЕ

Ангажираме се с това да помагаме на нашите служители да израстват професионално и личностно.

ЕКИПНОСТ

Помагаме си един на друг – във всичките ни бизнес линии и подкрепящи функции.

ОТКРОВЕНОСТ

Казваме това, което мислим по открит и конструктивен начин, който ни помага да вървим напред.