Етичен кодекс : Закон срещу корупционните практики в чужбина

Закон срещу корупционните практики в чужбина

Законът срещу корупционните практики в чужбина от 1977 г. е федерален закон на САЩ, известен най-вече с две от основните си разпоредби, едната от които се отнася до изискванията за прозрачност в счетоводството съгласно Закона за борсовата търговия с ценни книжа от 1934 г., а другата засяга подкупването на чуждестранни длъжностни лица. Като част от групата компании, собственост на ЕЙ И ЕС Корпорейшън, всички компании на ЕЙ И ЕС, регистрирани в България, са задължени да спазват разпоредбите на Закона срещу корупционните практики в чужбина.

Разпоредбите за борба с подкупите, съдържащи се в Закона, определят като незаконно неправомерното плащане на чуждестранно длъжностно лице от страна на лице от САЩ, за целите на получаване или запазване на бизнес за или с, или пренасочване на бизнес към друго лице. От 1998 г. насам те се прилагат и за чуждестранни фирми и лица, които извършват такова неправомерно плащане, докато са в Съединените щати. До степента, до която се счита, че представляват ЕЙ И ЕС, от всички подизпълнители, доставчици, консултанти, агенти и други компании и физически лица, които осъществяват бизнес дейности с ЕЙ И ЕС, се очаква да спазват Закона срещу корупционните практики в чужбина. Законът ръководи не само плащанията на чуждестранни длъжностни лица, кандидати и партии, но и всеки друг получател, ако част от подкупа в крайна сметка се получава от чуждестранно длъжностно лице, кандидат или партия. Тези плащания не се ограничават само до парични суми и могат да включват всичко, което има стойност.

За нарушения на разпоредбите за борба с подкупите на Закона срещу корупционните практики в чужбина могат да бъдат наложени следните наказателни санкции: корпорации и други стопански субекти подлежат на глоба в размер до 2 000 000 щатски долара; длъжностни лица, директори, акционери, служители и агенти се наказват с глоба до 100 000 щатски долара и затвор до пет години. Освен това, по Закона за алтернативните глоби, тези глоби могат да се завишат до удвоения размер на ползите, които обвиняемият се е стремял да постигне чрез неправомерното плащане. Глобите, наложени на физически лица, не могат да се изплащат от работодателя или ръководителя им. Срещу всяка фирма, както и срещу всяко длъжностно лице, директор, служител или агент на фирма, който наруши разпоредбите за борба с подкупите, може да бъде заведен и граждански иск от главния прокурор или Комисията за търговия с ценни книжа за глоба в размер до 10 000 щатски долара. На компания, за която е установено, че е в нарушение на Закона срещу корупционните практики в чужбина, може също така да бъде забранено да извършва бизнес дейност с Федералното правителство.

Повече информация относно Закона срещу корупционните практики в чужбина е публикувана на този адрес.