Етичен кодекс : ЕЙ И ЕС Шампиони по етика

ЕЙ И ЕС Шампиони по етика

Програмата на ЕЙ И ЕС по етика и законосъобразност е неразделна част от нашия бизнес и фирмената ни култура. Тя ни помага да дефинираме еднозначно нашите бизнес практики и корпоративни стандарти навсякъде по света. ЕЙ И ЕС работи в условията на голямо разнообразие от икономически, политически, социални и културни обичаи и традиции, както и при не по-малко разнообразни местни, регионални и международни закони и наредби. Независимо от тези предизвикателства ние вярваме, че осъществяването на дейността ни с най-високо ниво на почтеност, етика и законосъобразност във всички ситуации е наш дълг и отговорност. Като доказателство за този ангажимент, ЕЙ И ЕС е създала Етичен кодекс и подробно разработен процес, който насърчава вътрешните и външни заинтересовани страни да довеждат въпросите, предизвикващи загриженост, до знанието на компанията за своевременното им решаване. Нашият персонал и заинтересовани страни притежават силно чувство за ангажираност и отговорност към работата си. Ние очакваме от всяко лице изцяло да се придържа към корпоративните ни ценности така, както са описани в Етичния кодекс. По програмата на ЕЙ И ЕС за етика и законосъобразност се провежда редовно обучение върху различни въпроси на етиката и законосъобразността, включително корпоративните ценности на ЕЙ И ЕС, Закона срещу корупционните практики в чужбина и конфликта на интереси. Освен това, по програмата „Шампиони по етика“ на ЕЙ И ЕС два пъти годишно, с помощта на до 30 избрани служители („Шампиони по етика“), се извършват сесии за обучение, като се използват действително възникнали в ЕЙ И ЕС въпроси и проблеми. Така се дава възможност на участниците да обсъждат приложението на ценностите и политиките на ЕЙ И ЕС в реални ситуации и да придобият по-добра представа за бизнес етиката и Програмата по етика и законосъобразност на ЕЙ И ЕС.