За нас : Етичен кодекс

Етичен кодекс

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/11/t20151112-065etichenkodeks-BIG2.jpg

Програмата на ЕЙ И ЕС по етика и законосъобразност е неразделна част от нашата бизнес и фирмена култура, и ни помага да дефинираме еднозначно бизнес практиките и корпоративните си стандарти навсякъде по света.

Дружествата ни в България са регистрирани по българското законодателство. Ние сме твърдо убедени, че е наш дълг и отговорност да провеждаме в страната бизнес с най-висока степен на почтеност и етика, в пълно съответствие с буквата на закона.

Като доказателство за този си ангажимент, сме създали Етичен кодекс, озаглавен От думи към действия. Той представлява подробно разработен процес, чрез който вътрешните и външните заинтересовани страни се поощряват да довеждат проблемните въпроси до знанието на компанията с цел намиране на навременното им решение. Корпоративната култура на ЕЙ И ЕС се отличава с високо ниво на отчетност и отговорност към работата от страна както на служителите ни, така и на заинтересованите страни. Очакваме от всички тях да се придържат изцяло към корпоративните ни ценности.

Корпорацията ЕЙ И ЕС е създала международна телефонна помощна линия и интернет страница на седем езика www.aeshelpline.com, които служат като поверителен канал за запитвания и докладване на проблеми. Нашите служители се приканват да използват помощната линия за получаване на указания относно законови или нормативни изисквания, изясняване на политики или процедури на ЕЙ И ЕС и за съвети относно подходящи, етично съобразни начини за поведение.

В рамките на Програмата за етика и законосъобразност се провеждат редовни обучения по редица въпроси, включително корпоративните ценности на ЕЙ И ЕС и американския Закон срещу корупционните практики в чужбина. В допълнение, по Програмата за шампиони по етика на ЕЙ И ЕС се провеждат сесии за обучение на служителите чрез симулация на реални ситуации и проблеми в дейността на ЕЙ И ЕС. Така участниците могат да обсъждат и да видят на практика прилагането на корпоративните ценности и политики в различни случаи.

ЕЙ И ЕС изисква и от партньорите си да спазват високи етични стандарти. Всеки от тях преминава през процес на задълбочена комплексна проверка. В договорите са включени клаузи за стриктно съблюдаване на законосъобразността, които засягат въпроси като корупция, търговия с влияние, спазване на изискванията на правната и нормативна уредба. Служителите по законосъобразност работят в тясно сътрудничество с бизнес партньорите, изпълнителите и екипите по управление на проекти, за да установят етичните проблеми и да ги решават преди подписването на споразумения и договори.