За нас

За нас

https://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_about-us-overview_en.jpg

Мисия, Визия и Ценности

В основата на нашите ценности и мисия е да подобрим качеството на живот и да внесем трайна промяна в общностите, в които работим. Ангажирани сме с широк кръг от социални, икономически и екологични инициативи, които подобряват живота на нашите клиенти и общностите, в които те живеят; защитават околната среда, в която работим; създават по-големи възможности за нашите служители и бизнес, и подобряват възвръщаемостта за нашите инвеститори в дългосрочен план.

Нашата мисия

Да подобряваме качеството на живот чрез ускорено постигане на по-безопасно и по-зелено енергийно бъдеще.

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем компания – световен лидер в предоставянето на устойчива енергия, която доставя по безопасен начин надеждна и достъпна енергия. Стремим се да постигаме това, като използваме нашите уникални платформи за производство на електроенергия и знанията на нашите служители за осигуряване на енергийни и инфраструктурни решения, от които клиентите ни се нуждаят. Нашите служители споделят една обща страст – да помагат за посрещането на настоящите и нарастващи енергийни нужди в света, като осигуряваме възможност за икономически растеж на общностите и държавите, в които работим, чрез предоставянето на достъпна и надеждна електроенергия.

Нашите ценности

Нашите ценности са в основата на всяка наша дейност и вярваме, че именно те ни отличават от останалите компании в индустрията. Ежедневно нашите служители и всички наши бизнеси по света се ръководят от следните основни ценности:

БЕЗОПАСНОСТ
Ние винаги поставяме безопасността на първо място – за нашите служители, подизпълнители и общности.
Безопасността е преди всичко в ЕЙ И ЕС. Ние използваме една от най-мощните сили в света: електричеството. Нашите служители поставят живота си на риск всеки ден и затова осигуряването на безопасни условия в нашите съоръжения по света, които гарантират, че всеки човек ще се прибере вкъщи невредим, е крайъгълният камък на нашите ежедневни дейности и решения. Винаги поставяме безопасността на първо място и измерваме успеха си чрез това колко безопасно постигаме целите си.

ПОЧТЕНОСТ
Ние сме честни, надеждни и заслужаващи доверие. Почтеността е в основата на всичко, което правим – от какво се ръководим и как си взаимодействаме с всички заинтересовани страни, свързани с нас.
Когато действаме с почтеност, печелим доверието на нашите клиенти, бизнес партньори, акционери и хората, които живеят в общностите, в които работим. Ние изпълняваме нашите ангажименти, като осъществяваме оповестените планове и не даваме обещания, които не можем да спазим. Поддържането на нашата репутация изисква непрекъснат ангажимент от всички нас – да действаме, като спазваме най-високите стандарти за почтеност във всички наши бизнес решения.

ГЪВКАВОСТ
Ние действаме предвидливо, бързо и гъвкаво, за да се адаптираме към нашия динамичен и бързо променящ се свят.
Нашият свят и нашата индустрия се променят по-бързо от всякога. Трябва да сме гъвкави, ефективни и да продължаваме да развиваме бизнеса си, за да успеем. Гъвкавостта означава, че създаваме стойност, като се движим бързо, използваме възможностите, избягваме риска и сменяме посоката, за да растем по нови начини и да обслужваме нашите клиенти по най-добрия начин.

ЗАБАВЛЕНИЕ
Ние работим по начин, който показва, че работата може да бъде забавна, удовлетворяваща и вълнуваща.
Ние се наслаждаваме на работата си и оценяваме удоволствието да бъдем част от екип, който е иновативен, различен и печеливш. Да се забавляваме в работата означава да се вдъхновяваме от работата си и да знаем, че това, което правим всеки ден, има положително въздействие. Ние вярваме, че основаната на взаимно уважение работа в екип и разнообразие от опит и възгледи е трудова среда, която носи удоволствие.

СЪВЪРШЕНСТВО
Ние се стремим да бъдем най-добрите в това, което правим и представянето ни да бъде на световно ниво.
Съвършенството само по себе си е и целта, и начинът за постигането й. Стремежът към отлични резултати означава постоянно да работим, за да усъвършенстваме себе си и нашите бизнес практики.

Нашата култура

Енергията, която нашите служители влагат в работата си, е това, което дава заряд на ЕЙ И ЕС. В своята същност нашата култура се състои в това как насочваме тази енергия чрез различните начини, по които работим заедно.

ПОБЕДА
Стремим се да побеждаваме във всичко, което правим.

ИЗРАСТВАНЕ
Ангажираме се с това да помагаме на нашите служители да израстват професионално и личностно.

ЕКИПНОСТ
Помагаме си един на друг – във всичките ни бизнес линии и подкрепящи функции.

ОТКРОВЕНОСТ
Казваме това, което мислим по открит и конструктивен начин, който ни помага да вървим напред.

ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ – ФАКТИ
 • 1.6 млрд. евро инвестиции общо
 •  
 • Над 2,9 млн. мегаватчаса годишна продукция
 •  
 • Над 500 служители
 •  
 • 4,4 млн. тона лигнитни въглища, изгаряни годишно
 •  
 • Около 1,8 млн. тона годишен отпадъчен продукт
 •  
 • 244 000 тона годишно намаление на емисии въглероден двуокис