Без трудова злополука

Без трудова злополука

През декември 2013 г. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ постигна 1.000.000 човекочаса без никакви трудови злополуки и 4.700.000 без трудови злополуки за подизпълнителите!

Кое поддържа безопасна работата на 450 души персонал и подизпълнители за 600-мегаватова централа, за постигане на един милион човекочаса? Отговорът е мотивация, ангажираност към безопасността и талант в това, което правим.

За последните 3 години инвестирахме активно в обучение на хора, доставяне на професионално оборудване за безопасност, развитие на професионални кадри, месечни срещи и събития по безопасност, програми за нашите служители и подизпълнители. Всички йерархични нива в организацията възприеха комуникация на „отворените врати“, както и принципа на систематичност и последователност в предприеманите мерки при проява на рискове на работното място и/или опасно поведение. И днес продължаваме да организираме инициативи по безопасност, като поддържаме и разширяваме разбирането за безопасността и извън работното място към безопасност у дома.

Горди сме от значимото постижение на нашите служители и подизпълнители и продължаваме да работим за подобряване на културата ни на безопасност, което е ключът към по-безопасна работна среда!