ТЕЦ ЕЙ И ЕС Гълъбово

ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово”e най-новата и модерна мощност от своя клас в Югоизточна Европа и осигурява около 5 % от инсталираната енергийна мощност на страната.

Депо за отпадъци

Съоръжението за депониране на отпадъци осигурява транспортирането и депонирането на отпадъците от производствения процес на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“.

ВяЕЦ Свети Никола

С 52 вятърни турбини „Вестас“,  проектът   край Каварна е най-големият ветроенергиен парк в страната. 

Център за Споделени Услуги за регион Европа в София

Предоставя специализирани услуги в сферата на финанси, информационни технологии и снабдяване на всички свои бизнеси, които попадат в регион Европа и Близкия Изток.

Осигуряваме над 500 работни места
Стани част от екипа
244 000 тона годишно намаление на емисии въглероден двуокис
Нашите екологични принципи
284 МВт производство в момента
Виж данните в реално време

Новини