AES: Инвестираме в иновации за енергиен преход

24.10.2018

Иновациите са от съществено значение за успеха в енергийния бизнес. Енергийна компания, която не инвестира в технологиите на утрешния ден, ще изостане в световната надпревара за осигуряването на достъпна, сигурна и устойчива енергия.

Ето защо AES целенасочено инвестира в редица технологии, които ще играят решаваща роля за гарантиране на надеждни доставки в бъдеще и за противодействие на климатичните предизвикателства. И макар че тези технологии ще играят все по-голяма роля в енергийния бизнес, все още ще се нуждаем и от традиционните енергийни източници като мост към нисковъглеродното бъдеще. Тези технологии ще ни помогнат да постигнем успех в енергийния преход.

Преди около 10 години, малка група служители на AES започна работа по използването на усъвършенствана технология за батерии към електрическата мрежа. В наши дни, AES е световен лидер в решенията за съхранение на енергия, които намаляват разходите за доставка на електроенергия, подпомагат интеграцията на производство на електроенергия от възобновяеми източници като вятър и слънце и гарантират надеждност и устойчивост на мрежата.

Съчетаването на батериите с възобновяеми енергийни източници, е начин за справяне с колебанията при електричеството, добивано от вятър и слънце. Иначе казано, когато няма вятър или при облачно време, турбините и панелите не произвеждат електроенергия. Както е известно, съхранението е един от най-добрите начини за решаване на проблема с непостоянния характер на производство от възобновяеми източници.

Ето няколко примера. През февруари тази година AES и енергийна компания от Хавай започнаха да разработват на соларна електроцентрала и съоръжение за съхранение на електроенергия, които да осигуряват електричество при върхово натоварване до пет часа през нощта на остров Кауай. Съоръжението, едно най-големите по рода си в света, ще помогне на Хавай да постигне целта си да използва 100% възобновяеми енергийни източници до 2045 г.

Тъй като AES вярва в потенциала на съхранението на енергия посредством батерии за осигуряване на достъпни и гъвкави енергийни решения, AES създаде компанията Fluence, съвместно с немската Siemens. Повече от десетилетие компанията изгражда съоръжения за съхранение на енергия чрез батерии (сторидж), съобразени с енергийната мрежа, и разполага с най-големия парк за съхранение на енергия в света с капацитет от над 700 MW. Fluence ще достави най-големия сторидж с литиево-йонни батерии в света – инсталация от 100 MW в Калифорния.

Технологията за съхранение на електроенергия посредством батерии има огромен потенциал в целия енергиен сектор. Европейският комисар по енергетиката Марош Шевчович заяви, че европейският пазар на батерии може да нарасне до 250 милиарда евро до 2025 г. Bloomberg New Energy Finance изчислява, че пазарът за съхранение може да достигне 100 млрд. долара до 2030 г.

Също така, AES е открила и развива потенциала на дроновете за енергийния сектор. Дронове могат да се използват за поддръжка на инфраструктурата в труднодостъпни места, като вътрешността на охладителните кули и най-високите части на вятърните турбини. Използването на дронове вместо хора намалява риска от злополуки и дава възможност да се извършват дейности при условия , които биха били твърде опасни за хората. Електроцентралите често трябва да бъдат изключвани преди инженерите да могат да проверяват охладителните кули, докато дроновете могат да вършат същата работа и когато централите са в работен режим. Това осигурява безопасност и увеличава ефективността на бизнеса.

През 2017 г. AES започна съвместна работа с „Measure“, водеща компания в предоставянето на услуги с дронове. Това сътрудничество позволява на AES да използва дронове в рамките на енергийната си инфраструктура в 15 страни и да повишава безопасността. Компанията изчислява, че през 2017 г., благодарение на технологията с дронове, е избегнала 24 000 часа работа, свързана с рискове.

С необходимостта от действия за справяне с предизвикателствата на климатичните промени и намирането на нови енергийни решения за развитие на енергийния преход, AES вярва, че иновациите в точните технологии са от съществено значение. Гордеем се с това, което постигнахме, но знаем, че не можем да си позволим да спрем до тук.