AES България работи с местните власти и общности, за да стимулира икономическото развитие и подобри стандарта на живот

12.11.2018

От навлизането си в България през 2011 г., компанията е вложила повече от 14 млн. лева (7.2 млн. евро) в програми, насочени към местните общности, и осигурява работа за повече от 4500 души в България – пряко и непряко ангажирани.

ЕЙ И ЕС допринася за икономическия ръст и социалното развитие на България, като осигурява надеждна електроенергия и работни места, но също така и като инвестира в проекти в местната инфраструктура и в общностите, в които компанията развива дейност.

Компанията е важен партньор за общините, в които присъства. От началото на дейността си, ЕЙ И ЕС България е инвестирала над 14 милиона лева (7.2 милиона евро) в различни програми за корпоративна социална отговорност в Гълъбово и Каварна, където се намират топлоелектрическата централа и ветроенергийният парк на компанията. Програмите са адаптирани към нуждите на местните общности и са насочени към трайно подобряване на инфраструктурата, образованието, спорта и здравеопазването.

В Гълъбово ЕЙ И ЕС България обедини усилия с местните власти, за да осъществи пълното реновиране и реконструкция на местния Младежки център, който осигурява възможност за образователни, културни и развлекателни дейности на близо 8 000-те жители на общината. Това е най-значимото публично-частно партньорство в област Стара Загора. Благодарение на този проект, изцяло финансиран от ЕЙ И ЕС, сега Гълъбово разполага с най-модерното съоръжение за спорт и културни дейности в района.

При откриването на центъра през 2016 година, министърът на енергетиката Теменужка Петкова заяви, че то безспорно ще подобри качеството на живот на хората от региона.

Също така, ЕЙ И ЕС България допринесе за възстановяването на основния булевард в Гълъбово – бул. „Република“, който се използва от всички работещи в комплекс „Марица Изток“ и мините в Маришкия басейн. Друг проект, с който се гордеем, е пълното преоборудване на социалния патронаж, който осигурява грижа за най-възрастните жители на град Каварна. Институцията полага грижи за възрастни хора и хора в неравностойно положение в общината, като им осигурява прясна храна и помощ в домакинството.

В ЕЙ И ЕС България вярваме, че образованието е ключът към социалното, икономическото и личното развитие. Компанията дари дигитални дъски на всички училища в община Каварна. Спомогна също да се запази училището в село Обручище, близо до Гълъбово, като осигури на учениците обяд и транспорт до училище, пое и разходите за отопление. По този начин училището функционира нормално и на децата не им се налага да пътуват десетки километри всеки ден, за да получат образование.

Достъпът до качествено здравеопазване също е от ключово значение за ЕЙ И ЕС България. Затова допринесохме за обновяването на болницата в Каварна, която обслужва над 20 хиляди местни жители и множество туристи, посещаващи региона през лятото. ЕЙ И ЕС осигури нова линейка за болницата в Гълъбово и подпомогна закупуването на ултразвуков скенер и дигитален рентгенов апарат за медицинския център в Каварна.

Освен това, ЕЙ И ЕС стартира няколко екологични инициативи като засаждане на дървета и почистване на паркове, в които служителите на компанията се включват като доброволци.

От стъпването си на българския енергиен пазар преди 17 години, ЕЙ И ЕС България е инвестирала над 3.2 милиарда лева (1.6 милиарда евро) в страната. ЕЙ И ЕС изгради и оперира най-новата и най-модерна топлоелектрическа централа (ТЕЦ) в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и съпътстващото я депо за съхранение на отпадъци, както и най-големия ветроенергиен парк в страната – „Св. Никола“. ЕЙ И ЕС България е допринесла за местната и националната икономика чрез плащането на 703 милиона лева под формата на данъци и социални осигуровки, внесени в държавния и общинските бюджети.

ЕЙ И ЕС България подпомага икономиката на България, като поддържа общо около 4 500 работни места. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, например, използва само местен енергиен ресурс, добиван на няколко километра в Маришкия басейн. Годишно централата използва около 5 млн. тона лигнитни въглища, което представлява около 27% от годишното производство на „Мини Марица изток“, където работа намират близо 2 000 миньори. Централата на ЕЙ И ЕС България гарантира стабилността на енергийната система на страната в пълно съответствие с екологичните изисквания на Европейския съюз.

ЕЙ И ЕС е стратегически партньор на България, инвестиращ в енергийни решения, които помагат на страната да посрещне енергийните си нужди. В същото време компанията осигурява работа за местното население и подпомага програми, ориентирани към общностите, с които се подобрява качеството на живот на хората в България.