ЕЙ И ЕС Гълъбово: Готови за предизвикателствата на зимата

13.11.2019

Падащите през последните дни температури в София ни напомнят, че зимата ще е тук само след два месеца. Зимата е време на изпитания за всички енергийни компании, тъй като потреблението се увеличава и опасността от проблеми с недостиг на доставките е най-висока.

ЕЙ И ЕС Гълъбово, най-модерната и ефективна централа в региона, е добре подготвена за предизвикателствата, които зимата може да донесе.

Централата е част от гръбнака на енергийните доставки в България и е решаваща за осигуряване на стабилността на мрежата. Също така има важна роля за енергийната независимост на България, използвайки само местни горива. Тя покрива нуждите на повече от 300 000 домакинства в България през цялата година, включително при студени климатични условия.

Вече имаме доказан опит в гарантирането доставките на ток. Например, през януари 2017 България преживя продължителна студена вълна – най-големият студ от 50 години насам. Средната температура в София беше минус 6 градуса по Целзий, а потреблението на електричество нарасна с 12%.

Енергийните компании бяха призовани да увеличат производството си, за да компенсират по-ниските доставки от ВЕЦ-овете, слънчевите панели и вятърните турбини. Водата в язовирите беше малко, производството от вятър беше понижено заради липсата на такъв и замръзнали перки, а липсата на слънце означаваше ограничена фотоволтаична енергия.

ЕЙ И ЕС Гълъбово отговори на предизвикателството и работеше на почти пълен капацитет през януари. През този период, само нашата централа произведе над 11% от електричеството, нужно на цялата страна.

Нашата централа успя да реагира, тъй като се поддържа в съответствие с най-високите промишлени стандарти. Една от откроилите се основни дейности през зимния период е управлението на въглищния склад за предотвратяване на замръзването на запасите. Въглищата, които използваме, се съхраняват по начин, който ги предпазва от навлажняване и от замръзване.

ЕЙ И ЕС Гълъбово използва местни ресурси, а не разчита на вносни горива. Въглищата за централата се добиват само на 12 километра, което гарантира сигурна доставка на гориво и в същото време допринася за енергийната независимост на България.

Едно от преимуществата на ЕЙ И ЕС Гълъбово е, че може скоростно да увеличи производството, така че да отговаря на рязкото нарастване в потреблението, както се случи през януари 2017. Тъй като ЕЙ И ЕС Гълъбово е най-новата въглищна централа в целия регион на Балканите, тя е и най-гъвкавата от всички топлоелектрически централи в България.

Този пример показва решаващата роля, която имаме в гарантирането на сигурността на доставките на страната. Редом с това, че България увеличава дела си на енергия от възобновяеми източници като слънчева и вятърна енергия, ЕЙ И ЕС Гълъбово ще продължи да бъде от решаващо значение в предоставянето на резервни мощности и в обезпечаването на надеждността на системата.

На прага на зимния сезон в България, ЕЙ И ЕС Гълъбово е готова да поеме своята част от предоставянето на електричество, необходимо както на хората, така и на бизнеса.