ЕЙ И ЕС България е ангажирана да подпомага икономическото и социалното развитие на хората

18.09.2019

Всеки ден ЕЙ И ЕС България допринася за икономическия растеж и социалното развитие на България, осигурявайки безопасна и надеждна енергия, но и инвестирайки в проекти, насочени към общността.

ЕЙ И ЕС е най-големият чуждестранен инвеститор в енергийния сектор на България и е демонстрирала своя дългосрочен ангажимент към страната. ЕЙ И ЕС оперира най-модерната ТЕЦ в Югоизточна Европа – ЕЙ И ЕС Гълъбово, и най-големия ветроенергиен парк – Свети Никола, близо до гр. Каварна в Североизточна България. Двете централи работят при най-високи стандарти, допринасяйки за енергийната независимост на страната.

От началото на своята дейност, ЕЙ И ЕС България е инвестирала над 14 милиона лева (7.2 млн евро) в различни програми за Корпоративна социална отговорност с фокуси върху три основни приоритета – образование, здравеопазване и инфраструктура. Тези програми са пригодени за нуждите на местните общности и са изготвени така, че да имат дълготраен ефект в обществото.

ЕЙ И ЕС вярва, че образованието е ключово за социалното, икономическото и личното развитие и гарантира по-добро бъдеще за младото поколение. В района на гр. Гълъбово ЕЙ И ЕС помага на ученици и млади хора да получат достъп до качествено образование близо до домовете им. ЕЙ И ЕС осигурява гориво за отопление и покрива разходите за храна на децата от село Обручище, правейки възможно те да посещават училище без да пътуват всеки ден до гр. Гълъбово.

В гр. Каварна, където е разположен ветроенергийният парк на ЕЙ И ЕС България Свети Никола, компанията дари интерактивни дъски на всички училища в общината, осигурявайки на местните ученици достъп до модерни образователни пособия.

ЕЙ И ЕС България също така подпомага социалната интеграция и здравето чрез спортни проекти, които насърчават младите хора да водят по-активен и по-здравословен начин на живот. Един от водещите проекти е обновяването на Младежкия център в гр. Гълъбово. Центърът, който се намира в красив парк, е най-модерното място за спорт и развлечение в целия Старозагорски регион. Там местните хора имат възможност да играят футбол, тенис и бадминтон и да тренират гимнастика, лека атлетика и много други.

В гр. Каварна ЕЙ И ЕС подпомага редица проекти за свободното време на децата. Сред тях са ремонта на детски площадки в самия гр. Каварна, както и в околните селища. Предвид факта, че Каварна е популярен крайморски курорт, се смята, че от приноса на ЕЙ И ЕС се възползват не само 12-те хиляди души, живеещи в града, и 16-те хиляди от близките села, но и около 40 000 туристи, които посещават района през лятото.

Развитието на един модерен курорт е невъзможно без съответните медицински услуги и поради това ЕЙ И ЕС подпомогна разходите по поддръжката на неврологичното отделение в болницата в гр. Каварна и за ремонта на медицинския център. С помощта на ЕЙ И ЕС местните хора и гости имат достъп до висококачествено медицинско обслужване.

ЕЙ И ЕС подпомогна закупуването на нова линейка за болницата в гр. Гълъбово, която обслужва около 10 000 души в града и околностите му.

Всичко това са примери как ЕЙ И ЕС България помага на хората, живеещи в общностите, където компанията работи. Нашият ангажимент към България е не само да доставяме надеждна електроенергия на домакинствата и бизнеса, но и да допринасяме за икономическото и социалното развитие на хората.