AES България продължава да гарантира сигурността на доставките на електроенергия

16.03.2020

Компанията предприе необходимите мерки за ограничаване на риска за служителите си и за непрекъсваемост на производството

В ситуацията на извънредно положение в България, съоръженията на AES България – най-модерната топлоелектрическа централа в региона – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големият ветроенергиен парк в страната – „Свети Никола“, работят в нормален режим, гарантирайки сигурността на доставките на електроенергия в България.

Въглищното стопанство на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е запълнено с  въглища до максималния си обем, което гарантира производството на електроенергия при максимално натоварване на мощностите, съобщи изпълнителният директор „Експлоатация“ Тодор Бележков. Централата работи при ефективност на сероочистващите инсталации от над 97%.

„ЕЙ Е ЕС България“ е взела всички необходими мерки за осигуряването на здравето на служителите и подизпълнителите си, като е въвела и изпълнява пакет от мерки, насочени към минимизиране на възможността за разпространение на епидемията от коронавирус. Налични са и се използват надеждни дигитални системи, които дават възможност за работа от вкъщи за всички служители, чието естество на дейност позволява дистанционна работа.

На територията на обектите е преустановен достъпът на външни лица (чиято дейност не е критична за осигуряване на нормалната експлоатация). За момента няма данни за служители на компанията, засегнати от коронавируса. С цел допълнително намаляване на риска е разработен план, който да позволи непрекъснатост на производството дори при намален състав на служителите на компанията.

Ръководството на AES България вярва, че с общите усилия и разумното поведение на всеки един от нас, необичайната ситуация, пред която е изправено обществото ни, може да бъде преодоляна успешно. Нека бъдем по-силни заедно!