Интервю на Оливие Маркет, президент на AES България в списание „Мениджър“: AES е дългосрочен инвеститор в България и гарант на енергийната система

30.07.2019

– Господин Маркет, какво ви доведе тук?

– Корпорацията AES е световен технологичен лидер, опериращ в 14 страни. Аз пристигнах в България през 2015 г. и поех поста президент на AES България. За мен това беше изключително интересна роля, защото AES присъства в страната от 2001 г. и е най-големият инвеститор в енергийния сектор за последните 30 г. с вложения в надеждна енергия, надхвърлящи 3,2 млрд. лева. А данъците и осигуровките, които сме платили в България, са около 703 млн. лева.

 

– Кои са постиженията, с които AES България се гордее? 

– AES България изгради и управлява най-новата и високотехнологичната въглищна централа „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и най-големия вятърен парк в страната ВяЕЦ „Св. Никола“. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-модерната въглищна мощност в Югоизточна Европа и единствената новопостроена за последните 40 г. В централата са внедрени съвременни екологични и технологични решения, които гарантират безопасната ѝ работа и спазването на екологичните стандарти. 690-мегаватовата мощност постига степен на сероочистване до 98% и е проектирана така, че не може да работи, ако не работят сероочистките. Експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява – пряко и косвено, над 4500 работни места и гарантира стабилността на енергийната система на страната. Централата работи с местен енергиен ресурс. Годишно използва над 5 млн. тона въглища от „Мини Марица изток“.

Мисия на AES е да ускори постигането на по-безопасно и по-зелено енергийно бъдеще. Част от този процес е и изграждането на ВяЕЦ „Св. Никола“. Със своите 52 вятърни турбини и мощност 156 Мвт. паркът допринася за изпълнението на целите на България за дела на ВЕИ в общия енергиен микс. Тъй като за AES България опазването на екосистемите е приоритет, в парка 2 високотехнологични радара и 6-ма орнитолози следят 24/7 за прелитащи птици и при най-малък риск от сблъсък спират работата на турбините.

Извън нашите бизнес постижения се гордеем и с всички социални проекти, които реализираме в страната. Защото да си добър работодател и голям инвеститор днес не е достатъчно. Изискват се много повече усилия – за работа с местните общности и социална ангажираност, стремеж към успехите и грижа за по-добрия живот на хората. Ето защо досега AES България инвестира над 14 млн. лева в различни социални проекти.

 

– Къде е България по пътя към по-чиста енергетика?

– Различните страни, включително и България, започват енергийния преход от различни етапи. Трябва да е ясно, че въпреки навлизането на ВЕИ, ще продължим да имаме нужда от ТЕЦ, за да балансираме системата, когато няма слънце или вятър. Затова паралелно с инвестициите във ВЕИ, България трябва да продължи да експлоатира своите енергийни ресурси, каквито са въглищата в Маришкия басейн. България има запаси за още 60 г. и тяхното използване е част от енергийната независимост на страната. Централите, които отговарят на най-високите екологични стандарти, гарантирайки опазването на околната среда и здравето на хората трябва да продължат да работят и да подпомогнат прехода.

 

– А къде се намира корпорацията AES в този процес?

– AES е една от глобалните енергийни компании, които най-бързо въвеждат иновативни технологии в ежедневната си дейност с цел ускоряване на енергийния преход. AES първа реализира проект за виртуален язовир, който представлява руслова ВЕЦ и батерия за съхранение на енергия. Сторидж парковете подпомагат увеличаването на дела на ВЕИ в енергийното производство. С проекта ни за хибриден парк за производство и съхранение на слънчева енергия Lāwa’i Solar and Energy Storage тази година спечелихме най-голямата награда на престижния Edison Electric Institute. Ние сме пионери и в използването на дронове за работа в опасна среда и за изграждане на енергийни мрежи в труднодостъпни места.

 

Визитка

Оливие Маркет – президент на AES България и на AmCham България. Заемал е различни длъжности „Бизнес развитие“ в AES в Доминиканска република, САЩ, Сингапур и Бразилия. Завършва машинно инженерство в Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris – Франция. Магистър „Машинно инженерство“ е от „Ей енд Ем“ –  Тексас. Завършва MBA в Харвард. Говори френски, английски и испански езици и владее португалски и български на работно ниво.