ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ навърши 8 години от старта на търговската ѝ експлоатация

03.06.2019

За този период най-модерната у нас въглищна централа произведе над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България

Най-модерната въглищна централа в България – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, отбелязва днес 8-мата годишнина от началото на търговската ѝ експлоатация. От 3 юни 2011 г. до днес двата енергоблока на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ произведоха бруто над 28 млн. MWh надеждна електроенергия за България. Това показва анализът на производствените резултати на най-високотехнологичната въглищна централа в България. Произведената от централата електроенергия за периода се равнява приблизително на потреблението на 1 милион български домакинства за 8 години.

За 8 години ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достигна 88,5%  разполагаемост от над 37 млн. MWh. Централата е ключова за осигуряване сигурността на електроенергийните доставки и стабилността на българската електроенергийна система. Със своята 690-мегаватова мощност централата допринася България да покрие изискванията на Европейската организация на операторите на електроенергийни мрежи ENTSO-E от резерв за първично регулиране. Поради своята висока технологичност ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-гъвкавата въглищна централа в Българи, осигурявайки голяма маневреност при диспечиране. През 2018 г. ЕСО е използвала централата 8200 часа в режим за първично регулиране и 13 700 часа във вторично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ работи само с български лигнитни въглища, добити в „Мини Марица изток“, като годишно използва 5-5,5 млн. тона въглища, гарантирайки трудова заетост за около 2000 миньори, както и енергийната независимост на България

В резултат на отговорното отношение към околната среда и внедрените модерни технологии ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ достига средногодишна ефективност на сероочистващата инсталация над 97%. Централата е проектирана така, че не може да произвежда електричество без работеща сероочистващата инсталация. Непрекъснатата работа на сероочистващата инсталация гарантира по-чист въздух и опазване на околната среда.