Собствениците и операторите на ветроенергийните паркове в защитена зона „Калиакра“ обединиха усилия в създаването на система за ранно предупреждение за защита на птиците

24.04.2018

Kaliakra bird monitoringДванадесет български компании, които са собственици и оператори на ветроенергийни паркове, разположени  в защитена зона „Калиакра“, до град Каварна, обединиха усилията си в създаването на единна система за ранно предупреждение за защита на птиците. Целта на Системата за ранно предупреждение е опазване на дивите птици, включени в Приложение I на Директива 2009/147/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета на Европа  относно опазването на дивите птици, които са предмет на защита съгласно заповедта за обявяване на  защитената зона . Интегрираната система   минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.

За да се гарантира независимост и обективност на предприеманите мерки, компаниите, обединени в създаването на Интегрираната система за защита на птиците, възложиха дейностите на специализирана орнитологична консултантска компания, която разполага с необходимите професионални експертизи за провеждане на ефективни дейности по наблюдение и защита на птиците и има дългогодишен опит в тази област.

Системата обединява информация от няколко радарни системи и прилага общ мониторинг на цялата защитена зона. Специалисти-орнитолози, в допълнение към радарните данни, ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.

Системата за ранно предупреждение вече разполага със собствен уеб-сайт (www.kaliakrabirdmonitoring.eu), на който се  публикуват седмични и месечни бюлетини и сезонни доклади за дейността ѝ. В тази специално създадена директория може да бъде открита информация за наблюдавани в защитената зона видове птици, техния брой, както и датата и продължителността на всяко спиране на турбините.