Най-големият вятърен парк в България ВяЕЦ „Свети Никола“ навърши 10 години от влизане в търговска експлоатация

12.03.2020

ВяЕЦ „Свети Никола“ е произвел близо 3 200 000 МВтч. чиста електроенергия за българските потребители

Най-големият вятърен парк в България ВяЕЦ „Свети Никола“ навърши 10 години от влизането си в търговска експлоатация. На 15 март 2010 г. 52-те турбини на разположения край Каварна вятърен парк официално започнаха да произвеждат чиста и надеждна енергия за българския пазар. От тогава до днес ВяЕЦ „Свети Никола“ е произвел близо 3 200 000 МВтч. чиста електроенергия за българските потребители.

ВяЕЦ „Свети Никола“ е собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи и е един от двата енергийни проекта в България на световния технологичен лидер и най-голям инвеститор в българската енергетика за последните 30 години – AES. Със своите 156 МВт. инсталирана мощност вятърният парк осигурява над 22% от общо инсталираните вятърни мощности в България и допринася за това страната ни да изпълни изискванията на ЕС за дела на ВЕИ в общия ни енергиен микс. Инвестицията в проекта за ВяЕЦ „Свети Никола“ възлиза на 540 млн. лева, осигурени като капитал от корпорация AES и финансиране от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Международната Финансова Корпорация – част от Световната Банка.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е гръбнакът на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични групи турбини или целият вятърен парк и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост. Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на специалисти орнитолози на място, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.  Въпреки внушителните си размери – 105 метра височина и 90 метра диаметър на перката, при наличие на прелитащи птици, всеки от ветроенергийните генератори може да спре, за да пропусне пернатите.