Интервю на Оливие Маркет, президент на ЕЙ И ЕС България и ръководител „Бизнес развитие“ на бизнес звено Eurasia пред агенция Bloomberg

11.01.2018

Американската енергийна компания ЕЙ И ЕС прави оценка на технологиите и инвестициите, които ще са необходими за изпълнение на последните европейски изисквания за намаляване на емисиите на серен диоксид, азотни окиси и живак на въглищната й централа в България.  Новите стандарти бяха въведени през 2017 година като част от плановете на ЕС да намали енергийната си зависимост от въглищата.  Това заяви Оливие Маркет, ръководител „Бизнес развитие“ на бизнес звено Eurasia и президент на ЕЙ И ЕС България, в интервю за международната информационна агенция Bloomberg.

Bloomberg припомня, че ЕЙ И ЕС е най-големият инвеститор в енергетиката на България. Компанията оперира 600-мегаватова въглищна централа в Гълъбово и 156-мегаватов вятърен парк на Черноморското крайбрежие. Двата проекта са на обща стойност 3.2 милиарда лева (1.96 милиарда долара). Във връзка  с новите европейски екологични изисквания компанията, заедно с други български електроцентрали в Маришкия басейн, се подготвя да подаде искане за дерогация, и паралелно с това разглежда възможните технически решения за пълното спазване на допълнителните стандарти. Агенцията допълва, че в дългосрочен план компанията ще търси възможности да използва алтернативни горива в българската си въглищна централа.

„Колкото по-скоро се подготвим за прехода към енергетика без въглища, толкова по-добре,“ пише Bloomberg, цитирайки Оливие Маркет. „Това, което не бих искал да виждам са мерки, които изискват твърде бързо затваряне на въглищните централи, защото в някои държави като България това ще доведе до сътресения на пазара. Но тенденцията е безспорна и ние трябва да сме готови за следващите стъпки“.

В  момента над 40% от потреблението на електроенергия в България се осигурява от въглищни електроцентрали. Правителството на страната вече обяви, че ще подкрепи жалбата на Полша срещу новите екологични ограничения, въведени от ЕС.

Bloomberg припомня, че през 2014 година България изпрати запитване до Европейската комисия с молба да разгледа и отмени дългосрочните договори за изкупуване на електроенергия с въглищните централи на ЕЙ И ЕС и ContourGlobal с аргумента, че фиксираните цени в договорите представляват неправомерна държавна помощ. Комисията все още не се е произнесла. Междувременно ЕЙ И ЕС обмисля различни възможности, сред които споразумения за плащания за мощност и договори за разлика, за да компенсира спорните моменти, заяви Оливие Маркет цитиран от Bloomberg.

Интервюто разглежда и плановете на ЕЙ И ЕС за инвестиции в международен план. До                2023 година американската компания планира да завърши проекти на обща стойност 3 милиарда долара във Виетнам, които включват изграждане на терминал за втечнен природен газ и 2250-мегаватова енергийна централа с комбиниран цикъл на производство. Освен това ЕЙ И ЕС оглавява  консорциум заедно с Royal Dutch Shell Plc и Mitsui & Co., който през тази година ще участва в търг за изграждането на 30 MW съоръжение за съхранение на електроенергия в Йордания, заяви Маркет.

Компанията също така подготвя реализацията на фотоволтаичен парк с  500 MW инсталирана мощност в Южен Виетнам и очаква да разшири мощностите си за съхранение на електроенерия в Северна Ирландия, ако бъде обявена процедура, заяви Оливие Маркет пред агенция Bloomberg.

„Нашата цел е да помагаме за един по-зелен свят и да осигурим ефективен растеж на пазарите, където в момента развиваме дейност. Ние определено виждаме ролята си във възобновяемите енергийни източници, природния газ и съхранението на енергия“, каза Маркет през международната информационна агенция.