Изявление на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“

28.03.2018

„ЕЙ И ЕС – 3C  Марица Изток 1“ изразява сериозна загриженост във връзка с продължаващата кампания на ръководителите на национално представените работодателски организации в България, насочена към създаване на атмосфера на нетърпимост към ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, която е една най-големите и модерни мощности в България и има ключова роля за сигурността на доставките на електроенергия и енергийната независимост на страната ни.

Жалбата, подадена минaлата седмица от ръководителите на работодателските организации до Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова, съдържа напълно неверни обвинения към  нашата компания.

Категорично отхвърляме подобни обвинения, които не почиват на реални доказателства и са насочени към уронване на престижа на компанията и нанасяне на вреди на нашия бизнес  в България.

Сериозно сме загрижени, че подобни преднамерени опити за дискредитиране  на най-големия международен инвеститор в България влошават инвестиционния климат и поставят под въпрос неприкосновеността на договорните споразумения в страната.

„ЕЙ И ЕС – 3C  Марица Изток 1“ още веднъж потвърждава своя ангажимент за тясно сътрудничество с българските власти с цел подобряване на инвестиционния климат в страната.