За трета поредна година служители на ЕЙ И ЕС България взеха участие в ежегодната инициатива за почистване на гр. Гълъбово

02.05.2018

Galabovo Cleaning 1 Повече от 30 служители на ЕЙ И ЕС България взеха участие в ежегодната инициатива с Община Гълъбово за почистване на местността „Хайдушкото кладенче“, в близост до града. Кампанията е по повод Международния ден на Земята – 22 април, с мото насочено към климатичните промени.

И тази година доброволното участие в кампанията обедини усилията на много служители от различни компании в региона, чийто брой надхвърли 100, и с общите им усилия бяха събраха над 2,5 тона болук. Месността „Хайдушко кладенче“ е популярна дестинация за разходка и отдих на местните жители и това наложи инициативата да се прилага ежегодно в защита на природата и грижата ни към нея, там където живеем, работим и инвестираме. Активно участие в кампанията взеха и представители на мениджмънта на ЕЙ И ЕС България, сред които Тодор Бележков, Директор „Експлоатация“, Мариана Геренова, Ръководител „Инженеринг“, Петър Тонев Петров, Ръководител Отдел СДО и др.

Galabovo Cleaning 2Като част от Корпоративната социална отговорност на ЕЙ И ЕС България, служителите на компанията са ангажирани с широк кръг от социални, икономически и екологични инициативи, чрез които се стремят да подобряват качеството на живот на общностите в региона, в които работят и за пореден път дадоха един добър пример за това.