ЕЙ И ЕС България е за конструктивен диалог с българското правителство за бъдещето да договорите за дългосрочно изкупуване

12.06.2018

ЕЙ И ЕС България е дългосрочен инвеститор в българската енергетика, с преки вложения от над 1,6 милиарда евро, и за нас е важно пазарът на електроенергия в страната да е прозрачен и предвидим, заяви по време на работна среща с представители на българските медии, президентът на компанията Оливие Маркет. Преразглеждането на дългосрочните договори за изкупуване на енергията, произведена от най-съвременната и технологично модерна централа в нас – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, е напълно възможно, стига интересът на инвеститорите в проекта да бъде защитен. През месец февруари 2018 година ние получихме от българското правителство методика за изчисляване на невъзстановените разходи и много внимателно я анализираме.

До края на месец юни ЕЙ И ЕС България ще има позиция по тази методика и ще я представим на българската страна, като по този начин поставим началото на преговорния процес по предоговаряне на дългосрочните ни споразумения с Националната електрическа компания. Това не е единственият вариант за излизане на енергията от нашата централа на свободния пазар. Това може да се случи както чрез излизането на НЕК на борсата, с енергията, която купува от нас, така и чрез компенсиране на разликата между пазарните нива на електроенергията и тези, определени в договора за дългосрочно изкупуване чрез договори за разлика. Българското правителство, в координация с Европейската комисия, предложи да се съсредоточим върху методиката за невъзстановете разходи и ние ще дадем нашето становище, обясни Маркет, като заяви, че е оптимист за постигането на споразумение с българското правителство.

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е сред базовите мощности в страната, която гарантира сигурността на доставките и осигурява около 10% от електроенергията, припомни изпълнителният директор на ЕЙ И ЕС България Иван Цанков. Различните компании от групата на ЕЙ И ЕС в България осигуряват над 4500 преки и непреки работни места и са сред основните потребители на въглищата, произвеждани в мини „Марица Изток“, припомни той.  Всяко преформатиране на дългосрочните договори на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ трябва да е резултат от постигната договорка между българското правителство и компанията, като се вземе и съгласието на банките-кредитори, които осигуриха около 70% от капиталите, инвестирани в съоръженията на ЕЙ И ЕС в България.

AES_Media_Breakfast_2AES_Media_Breakfast_6AES_Media_Breakfast_5AES_Media_Breakfast_1