Глобален ден на безопасността в ЕЙ И ЕС България

21.05.2018

safety bannerСъгласно традицията на ЕЙ И ЕС, и тази година компанията празнува своя Глобален ден на безопасността на 21 май. Нашият екип отбеляза този специален ден, като организира обучение за първа помощ за служителите, което обхвана теория и практика. Теоретичната част акцентира върху необходимите умения за даване на първа помощ при различни видове наранявания или състояния, които изискват поддържането на жизнените функции до пристигането на медицински екип.

За практическата част служителите наблюдаваха 4 сценария по конкретни случаи на оказване на първа помощ, изпълнявани от екипи от по двама служители на ЕЙ И ЕС, които демонстрираха правилната реакция и поведение в различни ситуации, ръководени от професионален отговорник по оказване първа помощ.