ВяЕЦ „Св. Никола“, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, е произвела над 318 000 MWh през 2018 г.

29.01.2019

Ветроенергийният парк, чийто мажоритарен собственик е ЕЙ И ЕС, е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците

Най-големият ветроенергиен парк в България, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи – ВяЕЦ „Св. Никола“ край Каварна, през 2018 г. е произвел 318 069 MWh чиста и надеждна енергия за България. Благодарение на дейността си през миналата година 156-мегаватовата мощност е допринесла за изпълнение на целите пред България за намаляване на въглеродния отпечатък на енергийния сектор като е спестила на страната ни 251 593 тона СО2. Това сочат производствените данни за 2018 г. на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи, собственик на парка.

През 2018 г. с цел минимизиране на риска от сблъсък с прелитащи птици 52-те турбини на ВяЕЦ „Св. Никола“ спряха работа общо за 59 часа.

ВяЕЦ „Св. Никола“ е в основата на създадената Интегрирана система за ранно предупреждение за защита на птиците, която е съобразена с европейските изисквания за опазване на дивите птици. Интегрираната система минимизира риска от сблъсък на птици с въртящите се части на вятърните генератори, чрез спиране на единични, групи турбини или цели вятърни централи, както и изпълнява мониторингова програма през рисковите периоди за видовете с консервационна значимост.  Системата обединява както информация от няколко радарни системи, така и прекия мониторинг на място на специалисти орнитолози, които ежедневно наблюдават птиците в района, оценяват потенциалните рискове и при необходимост издават заповеди за спиране на турбини.  Всеки от 52-та ветроенергийни генератора на ВяЕЦ „Св. Никола“ е с активен контрол на ъгъла на витлото и позиция на ротора в зависимост от скоростта и посоката на вятъра и с дистанционен мониторинг и контрол от централната контролна зала. Височината на кулата е 105 м, а диаметърът на ротора – 90 м. Въпреки внушителните си размери, при наличие на прелитащи птици, всеки от генераторите може да спре, за да пропусне пернатите.

Общата инвестиция в проекта за ВяЕЦ „Св. Никола“ е 540 млн. лева и осигурява около 22% от общо инсталираните ветрови мощности в България.