ВяЕЦ „Свети Никола“ спести близо 400 000 тона CO2 през 2017 година

20.02.2018

Най-големият ветроенергиен парк в България –  „Св. Никола“ произведе 352 776 MWh електроенергия през 2017 година. Централата, собственост на ЕЙ И ЕС Гео Енерджи има обща инсталирана мощност от 156 MW. През изминалата година работата на 52-те турбини в парка е допринесла за спестяването на 388 хил. тона CO2.

„Ние сме горди, че чрез най-големия ветроенергиен парк в страната допринасяме за постигането на целите пред страната ни за намалявене на въглеродния отпечатък на енергийния сектор. Бъдещето безспорно е на зелената енергия. Но ще е необходимо време преди възобновяемите източници да могат да заместят конвенционалните. В България, както на много други пазари, топлоелектрическите централи  са все още съоръженията, които гарантират сигурност на енергийната система и гарантират доставките. ЕЙ И ЕС работи в тази посока, включително чрез иновативните си решения за съхранение на енергия” заяви Иван Цанков, изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България. Той взе участие в експертна дискусия на тема: „Пакетът Чиста енергия и ефектите върху българската енергетика“, която се проведе на 20.02.2018 година.

В България ЕЙ И ЕС управлява общо 756 MW електропроизводствен капацитет, който включва както  възобновяеми, така и конвенционални мощности. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ и ВяЕЦ „Св. Никола“ са ключови за гарантирането на енергийния баланс и дългосрочния преход към чиста енергия. Те формират съответно над 6% от общия капацитет на енергийната система и над 30% от вятърните мощности в страната.