ВЪГЛИЩНИТЕ ЦЕНТРАЛИ СА КЛЮЧОВИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМАТА ПО ПЪТЯ КЪМ ПО-ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

19.09.2019

Интервю на Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България, за списание „Енергия“

 

  • Г-н Цанков, какво е да ръководите бизнеса на най-големия инвеститор в енергетиката на България ?
  • Много отговорна и в същото време вдъхновяваща ме задача, защото AES България е най-големият инвеститор в енергетиката на страната за последните 30 г. Инвестирахме в надеждна енергия над 3,2 млрд. лв. А платените данъци и осигуровки са над 703 млн. лв. AES България изгради и управлява най-новата и високотехнологичната въглищна централа в Югоизточна Европа – ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, и най-големия вятърен парк в България – ВяЕЦ „Св. Никола“. В ТЕЦ-а са внедрени съвременни екологични и технологични решения, които гарантират безопасната работа и спазването на екологичните стандарти и постига степен на сероочистване до 98%, като не може да работи, ако не работят сероочистките.

 

  • С какво централата е важна за България?
  • Експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ осигурява – пряко и косвено, над 4500 работни места и гарантира стабилността на енергийната система, което прави моята, и задачата на колегите, още по-отговорна. Годишно централата използва над 5 млн. тона въглища от „Мини Марица изток“. И понеже ви четат специалисти, мога да по-технически да обясня, защо когато казваме, че ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е ключова за енергийната система на България, това не е просто клише. Благодарение на централата България покрива изискванията на ENTSO-E за резерв за първично регулиране. ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ е най-маневрената въглищна мощност в страната. Техническите ѝ параметри я правят една от най-ефективните за балансиране на мрежата от ЕСО. Предлага бърза балансираща услуга ±6 MW/мин. стъпка на натоварване на блок, по-голям капацитет за вторичен контрол, 180 – 343 MW брутен диапазон на блок. Може да реализира натоварване от ±15 MW на блок за 30 сек., като поддържа постигнатото натоварване в продължение на 30 мин. в първичен контрол.

 

  • В енергийния сектор предстоят много промени, заради политиките на ЕС. Как гледате на тези предизвикателства?
  • Целта на AES България, е да осигурим сигурност на електропроизводството и да работим за развитието на българската енергетика. Мисия на AES е да ускори постигането на по-безопасно и по-зелено енергийно бъдеще. Затова и изградихме ВяЕЦ „Св. Никола“. Със своите 52 вятърни турбини и мощност 156 Мвт. паркът допринася България да изпълнени целите си за дела на ВЕИ в микса. Тъй като за AES България опазването на екосистемите е приоритет, в парка чрез високотехнологичен радар и екип орнитолози се следи денонощно за прелитащи птици и при най-малък риск от сблъсък спираме турбините. В същото време виждаме, че за енергетиката до 2030 г. ЕС заложи цели за намаляване на парниковите газове с 40% спрямо 1990 г., увеличаване на дела на ВЕИ и енергийна ефективност до 27%. Трябва обаче да бъде ясно, че всяка държава стартира от различно ниво. В България делът на въглищната енергия е 40%. Очевидно е, че няма как това производство да бъде зачеркнато с лека ръка и да бъде заменено с ВЕИ през следващите 10 г. Трябва да е ясно, че въпреки бума на ВЕИ, ще имаме нужда и от ТЕЦ, за да балансираме системата, когато няма слънце и вятър. Затова въглищните ТЕЦ ще продължат да бъдат гръбнак на българската енергетика в средносрочен план. Още повече, че България има запаси от въглища за 60 г. и използването им е част от енергийната ни независимост. Затова се надявам на мъдро държавническо решение и централите, които отговарят на най-високите стандарти, гарантирайки опазването на околната среда и здравето на хората, да продължат да работят и да подпомогнат прехода. Горд съм, че нашата централа е най-модерната и е пример за съвременно производство на електроенергия от въглища.