ТЕЦ “ЕЙ И ЕС Гълъбово” е сред най-добрите работодатели на България