ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” ще поощри млади таланти по повод празника на Гълъбово