ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово” е направила всички необходими инвестиции в изпълнение на екологичните стандарти