Кариери

Кариери

http://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/slide011.jpg

 Персоналът на ЕЙ И ЕС в България към момента е над 500 човека. Всеки ден нашите служители работят за постигането на общата ни цел – да осигурим безопасна, надеждна и устойчива енергия за общността, в която работим. Нашият екип се състои от хора с различен произход, култура и образование. Макар и различни, всички ние споделяме общи ценности и една обща страст – заедно да помогнем на човечеството да посрещне на нарастващите енергийни нужди на света, като същевременно осигурим икономически и социален растеж на обществото, чрез предоставяне на електрическа енергия по надежден и екологично отговорен начин.

Постоянното натрупване на положителни изживявания в нашата организация е от жизнено важно значение за превръщането й в едно отлично място за работа и затвърждаването й като водеща енергийна компания в световен мащаб. Нашите ценности са в основата на преживяването “да работиш в ЕЙ И ЕС”, което искаме да създадем за всички наши служители. Целта е да превърнем това преживяване в реалност, във всяко предприятие на ЕЙ И ЕС по света. То се дефинира с принципите, които описват онова, което сплотява хората в ЕЙ И ЕС и прави компанията уникално място за работа.

Ценностите на ЕЙ И ЕС са в основата на нашето ежедневие
Ние вярваме, че безопасността на работното място, етичното поведение, зачитането на ангажиментите, стремежът към съвършенство във всичко, което правим и работата с удоволствие са начин на живот.

Работата, която вършим, е от жизнено важно значение
В ЕЙ И ЕС произвеждаме безопасна, устойчива и достъпна енергия за посрещане на глобалните енергийни нужди. С работата си подобряваме живота на милиони хора всеки ден.

Работата ни изисква от нас да бъдем все по-добри и иновативни.
Гордеем се със способността си да се справяме с трудни задачи, да инициираме нови процеси и решаваме сложни проблеми.

Получаваме съдействие на работното си място
Културата на ЕЙ И ЕС е богата на разнообразни гледни точки и широк експертен опит. Ние ценим това и използваме активно нашата глобална мрежа от служители, бизнес контакти и професионални познания.

Глобалната структура на ЕЙ И ЕС предлага богати и гъвкави кариерни възможности
Глобалният обхват на ЕЙ И ЕС предоставя възможност за работа с широк диапазон от енергийни технологии и бизнес дисциплини на пазарите по целия свят.

Разпознаваме и отбелязваме успеха
ЕЙ И ЕС цени екипната работа, като същевременно признава и оценява работата на всеки отделен човек.

Имаме доказан ангажимент към общностите, в които работим
ЕЙ И ЕС ангажира корпоративни и човешки ресурси и насърчава участието на служителите си в инициативи в областта на социалната отговорност в общностите и страните, в които работи.