За нас : Мисия, Визия и Ценности

Мисия, Визия и Ценности

http://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_mission-vision-values-and-culture_en.jpg

Мисия

В основата на нашите ценности и мисия е да подобрим качеството на живот и да внесем трайна положителна промяна в общностите, в които работим. Ангажирани сме с широк кръг от социални, икономически и екологични инициативи, които подобряват живота на нашите клиенти, защитават околната среда, създават по-големи възможности за нашите служители и бизнес, и подобряват възвращаемостта за нашите инвеститори в дългосрочен план.

Визия

Визията на компанията ЕЙ И ЕС е да бъде световен лидер в предоставянето на устойчива енергия, като осигурява безопасни и надеждни енергийни решения. Стремим се да постигаме това, като използваме нашите уникални платформи за производство на електроенергия и знанията на нашите служители за осигуряване на енергийни и инфраструктурни решения, от които клиенти ни се нуждаят. Всички ние в ЕЙ И ЕС споделяме една обща страст - да помогнем за посрещането на текущите и нарастващи световни енергийни нужди, като осигурим възможност за икономически растеж на общностите и държавите, в които работим чрез предоставянето на достъпна и надеждна електроенергия.

Ценности

Ценностите на ЕЙ И ЕС са в основата на всяка наша дейност и именно те ни отличават от останалите компании в индустрията. Ежедневно нашите служители и всички наши бизнеси по света се ръководят от следните ценности:

 • Безопасността преди всичко
  Когато става въпрос за нашите служители, подизпълнители и общности, ние винаги поставяме безопасността на първо място.
 • Етично поведение
  Ние сме честни, сигурни и надеждни. Почтеността е в основата на действията ни, на поведението ни, както и на взаимоотношенията ни с всички наши акционери, клиенти и доставчици.
 • Спазване на ангажиментите
  Ние спазваме  ангажиментите, които сме поели към нашите клиенти, колеги, общности, акционери, доставчици и партньори и работим върху това бизнесът ни да има положителен принос към обществото.
 • Стремеж към съвършенство
  Ние се стараем да бъдем най-добрите във всичко, което правим и да работим на световно ниво.
 • Да работим с удоволствие
  Работата може да бъде вълнуваща и да носи удовлетворение. Ние ценим високо възможността да сме част от един различен екип, в който да развиваме и засилваме позициите на компанията.