За нас

За нас

ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“

http://aes.bg/wp-content/uploads/2015/09/header_about-us-overview_en.jpg

Проектът за изграждане на нова топлоелектрическа централа „Марица Изток 1“ е замислен в отговор на потребността на Република България от нови, модерни мощности за производство на електрическа енергия за задоволяване нуждите на страната през следващите 15 до 20 години. През 1998 г. първоначалният инвеститор Консолидейтид Континентал Комърс Лимитид от Ирландия, накратко наричан 3C (от 3-те C в латинското изписване на компанията), печели обявения от българската държава търг с участието на чуждестранни компании за възлагане на строителството на нова електроцентрала с нетна мощност 600 мегавата с изгаряне на лигнитни въглища.

През септември 1999 г. дъщерна компания на ЕЙ И ЕС изкупува от 3C мажоритарния дял от проекта, a през декември 2005 г. завършва пълното му придобиване.  В същия този период, през юни 2001 г. така сформираното предприятие ЕЙ И ЕС-3C встъпва като страна по средносрочно споразумение за изкупуване на електрическа енергия с Националната електрическа компания (НЕК) и договаря отделно 15-годишно споразумение за доставка на лигнитни въглища с Мини Марица Изток, като така заменя 3C като първоначален инвеститор в проекта. След придобиването на всички дялове от проекта Марица Изток 1, ЕЙ И ЕС -3C ръководи всички фази по създаването, финансирането и строителството на проекта. През 2009 г. проектът е преименуван на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС  Гълъбово„. Името е избрано, за да се потвърди сериозния ангажимент на ЕЙ И ЕС към местната общност. Така град Гълъбово става част от съвременната световна енергийна карта.

Към момента инвестицията в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“ надхвърля 1,3 милиарда евро. Финансирането е осигурено чрез редица международни финансови институции. 32% от сумата е предоставена от ЕЙ И ЕС-3C. Останалите 68% са осигурени чрез синдикирани банкови заеми от 20 финансови институции, като Европейската банка за възстановяване и развитие, БНП Париба, Креди Агрикол, ING и др.  300 милиона евро от банковите заеми са гарантирани от агенциите за експортно кредитиране на Германия – HERMES и Франция – COFACE и агенцията за гарантиране на международните инвестиции към Световната банка – MIGA. Поради сложната си структура и мащаб, през 2005 г. финансирането на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС  Гълъбово“ печели наградата на списание „Project Finance Magazine“ за енергийна сделка на годината за региона на Европа, Близкия изток и Африка (ЕМЕА). Строителните работи започват през 2006 г. и през 2011 г. централата е завършена и въведена в експлоатация. Тя е най-новата и модерна електроцентрала за производство на електрическа енергия, построена в България през последните 20 години, която използва изцяло местни лигнитни въглища от Маришкия басейн.

Съоръжение за депониране на отпадъци

Няколко месеца преди началото на строителството на електроцентралата става ясно, че доставчикът на въглища не е в състояние да приема и съхранява отпадъчните продукти от горивния процес в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“, както е договорено първоначално и се налага ЕЙ И ЕС бързо да намери решение на този непредвиден проблем. За да го реши, компанията проектира и изгражда собствено Съоръжение за депониране на отпадъци близо до централата. Обектът е завършен и тестван през 2010 г. Общата инвестиция в него възлиза  на 93 милиона евро, която е осигурена изцяло от ЕЙ И ЕС Корпорейшън.

 

ВяЕЦ „Свети Никола“

С цел да диверсифицира бизнес портфейла си в страната, през 2009 г. ЕЙ И ЕС изгражда Ветроенергиен парк „Свети Никола“ близо до Каварна. Паркът работи чрез дъщерната компания ЕЙ И ЕС Гео Енерджи. Със своите 52 турбини „Вестас“, 156 мегаватовия парк е най-големият в България. Общата инвестиция в проекта е 270 милиона евро, от които 198 милиона евро са осигурени от банков консорциум, включително Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната финансова корпорация и Уникредит Маркет енд Инвестмънт Банкинг.

ЕЙ И ЕС БЪЛГАРИЯ – ФАКТИ
  • 1.6 млрд. евро инвестиции общо
  • Над 2,9 млн. мегаватчаса годишна продукция
  • Над 500 служители
  • 4,4 млн. тона лигнитни въглища, изгаряни годишно
  • Около 1,8 млн. тона годишен отпадъчен продукт
  • 244 000 тона годишно намаление на емисии въглероден двуокис