ЕЙ И ЕС България получи признанието „Стандарт за бизнес етика“

04.12.2017

Ivan Tzankov_awardЕЙ И ЕС България получи изключителното признание – „Стандарт за бизнес етика“, връчен от Български Форум на Бизнес Лидерите (БФБЛ), по време на официална церемония в София. Иван Цанков, Изпълнителен директор на ЕЙ И ЕС България, беше представен по време на церемонията като един от новите лидери в бизнеса. След речта си, той получи отличието и значка за членство от ръководството на Български Форум на Бизнес Лидерите.

Този стандарт се връчва на компании, които прилагат Кодекса по бизнес етика и демонстрират своя ангажимент към ценностите си. Десет са основните принципи, които една компания трябва да спази, за да получи стандарта: Изграждат бизнес отношения, основаващи се на морални ценности; Стремят се да създават репутация на почтен, компетентен и професионален партньор; Провеждат прозрачна и открита политика в дейностите на компанията; Защитават и насърчават конкуренцията; Изграждат доверие между мениджмънта и акционерите; Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд; Съблюдават законите, регулиращи извършваната дейност; Борят се срещу всички форми на корупция; Участват в разрешаване на проблемите в региона, в който се осъществява основната дейност; Допринасят за развитието на пазарната икономика като необходимо условие за просперитета на нацията.

С получаването на този стандарт ЕЙ И ЕС България се присъединява към установената влиятелна бизнес общност, която насърчава принципите на отговорно и устойчиво развитие.