ЕЙ И ЕС България взе участие в проект “американския принос в Европейския съюз”

07.06.2017

AMCHAM EUЕЙ И ЕС България взе участие в европейската инициатива “американския принос в Европейския съюз”. Проектът, иницииран от Американската търговска камара в Европейския съюз (AmCham ЕС), цели да освети приноса на американския бизнес към европейските граждани и общности. Той показва, че заедно със създаването на работни места, развитие на инфраструктурата и насърчаване на иновациите, американските компании също така са решени да инвестират в развитието на личностите и общностите. От социални и образователни програми, научноизследователска дейност, до инициативи, свързани с околната среда и здравето, тези инвестиции и тяхното социално въздействие са ярък пример за положителната роля, която американският бизнес играе в Европа.

ЕЙ И ЕС България се вкючи в този проект с най-голямата си инициатива за корпоративно-социална отговорност – изграждането на най-модерния младежки център в България, разположен в град Гълъбово, който намери място сред други значими проекти в Европа. Линк към страницата може да откриете тук.